Kurani i madhërishëm me komentim (format i mesëm)

AL-Aii70005

Neuer Artikel

Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe nga Prof. Hasan I. Nahi.

Mehr Infos

18 Artikel

10,50 € inkl. MwSt.

-1,00 €

11,50 € inkl. MwSt.

Mehr Infos

Kurani i madhërishëm (format i mesëm)

Përktheu kuptimet e tij nga gjuha arabe: Prof. Hasan I. Nahi

Ky përkthim është vetëm në gjuhën shqipe pa tekst të gjuhës arabe.


Përgatiti për botim: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam
Këshilli botues: Dr. Ramiz Zekaj (Kryetar), Prof. dr. Shefik Osmani, Porf. as. dr. Arian Kadiu, Porf. dr. Hysni Myzyri, Esat Myftari, Bedri Telegrafi, Alban Kodra
Redaktorë: Prof. dr. Xhevat Lloshi
Recensentë: Dr. Ramiz Zekaj, Dr. Hajredin Hoxha
Korrektor: Remzi Zeqaj
Konsulentë teologjikë: Telat Sula, Alban Kodra, Altin Plumbi
Faqe: 742
Botimi i dhjetë, versioni shqip: Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam 2012
Shtypur në shtypshkronjën: "Mileniumi i ri" Tiranë
PËRMBAJTJA

Fjala e boutesit
Përkthimi i Kuranit
Kronologjia e tekstit të shkruar
Historia e Kuranit
Kronologjia e jetës së Profetit (a.s.)
Jeta e Profetit Muhamed (a.s.)
Kurani i madhërishëm
Përmbajtja e temave sipas sureve
Suret dhe vargjet kur lexuesi i Kuranit duhet të bëjë sexhde
Shpjegimi i disa termave
Treguesi alfabetik
Tabela e sureve
5
8
10
12
44
46
69
690
711
712
719
740

Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Kurani i madhërishëm me komentim (format i mesëm)

Kurani i madhërishëm me komentim (format i mesëm)

Përkthimi i Kuranit në gjuhën shqipe nga Prof. Hasan I. Nahi.