Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi) Vergrößern

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

AL-NuN4531

Neuer Artikel

1. Shërimi me Kur'an 2. Shërimi me Sunet 3. Si bëhet rukja? 4. Shkaqet e sëmundjeve 5. Pengesat për shërim 6. Shërim konkret

Mehr Infos

143 Artikel

3,27 €

Mehr Infos

Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format xhepi)

 

 

Autor:

El-Hudajri, Ez-Zehrani, Ez-Zahim 

Titulli i librit:

Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format xhepi) (format xhepi)

Redaktor:

Rafet Zaimi, Metush Mehmedi

Përkthyen: 

Grup përkthyes

Botues:

Bekir Halimi, 2013

Faqe:

165

Viti i botimit:

2013

 

PERMBAJTJA:

I DISA POROSI PËR TË SËMURËT 3

SURE DHE AJETE KUR'ANORE TË CILAT E

LARGOJNË SHEJTANIN 21

A) KAPTINA EL-FATIHA 21

  1. KAPTINA EL-BEKARE 22

  2. KAPTINAT EL-IHLAS DHE MUAVEDHETEJNI (EL-FELEK DHE EN-NAS)

Ç) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM- 73

  1. ALLAHU THOTE 23

DH) AJETE-L-KURSIJA 74

E) DY AJETET E FIUNDIT TE SURES EL-BEKARE

Ë) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM 25

TË PËRMENDURIT E ALLAHUT, NË MËNGJES DHE NË MBRËMJE

AJETET:

HADITHET:

SHERIMI I SIHRIT 35

Së pari: Defirtictoni i sihrit: 35

Së dyti: Çdo musliman duhet që të mbrohet me dhikret

Së treti: Shërimi i sihrit 36

  1. Rurkja ahe kei-kimi i mbrojes nga Allahu 36

  2. Nxjerrja esihrit dhe prishja e tij 37

  3. Shërimi me Ashve

  4. Shërimi me përdorimin e hixhames: 38

SHERIMI I TE PENGUARIT PËR MARRËDHËNIE

SEKSUALE ME GRUAN E TIJ 38

SHERIMI NGA MESYSH1 41

  1. Definicioni i mësyshit dhe paraqitja e tij: 41

  2. Mbrojtja nga mësyshi: 41

  3. Shërimi i të goditurit nga mësyshi 43

Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

1. Shërimi me Kur'an 2. Shërimi me Sunet 3. Si bëhet rukja? 4. Shkaqet e sëmundjeve 5. Pengesat për shërim 6. Shërim konkret