Kërkimi i begatisë - Llojet dhe dispozitat e tij Vergrößern

Kërkimi i begatisë - Llojet dhe dispozitat e tij

AL-Si10092

Neuer Artikel

Autori: Nasir ibrt Abdurrahman ibn Muhamed el Xhedi

Mehr Infos

6 Artikel

23,36 €

Mehr Infos

NASIR IBN ABDURRAHMAN IBN MUHAMED EL XHEDI


Kërkimi i begatisë


Llojet dhe dispozitat e tij


Titulli origjinal ilibrit:
Et-teberuk, enua uhu ue ahkamuhu

Tituili në shqip:
Kërkimi i begatisë,
llojet dhe dispozitat e tij

Autori:
Nasir ibn Abdurrahman
ibn Muhamed el Xhedi

Shqipëroi nga arabishtja:
Arjan Haskasa

Recensent:
Genc Plumbi

Redaktoi dhe korrektoi:
Roald A. Hysa

Kopertina dhe paraqitja grafike:
Armida Plumbi

Botoi:
Shtëpia Botuese: Jehona

Faqe: 459


Pasqyra e lëndës

Parathënie 5

Plani i temës 7

Rruga e ndjekur gjatë përpilimit të këtij libri 11

Parapërgatitja

Mirësia është e gjitha në dorë të Allahut 15

Allahu (xh.sh.) veçon disa krijesa

në mirësi e begati 20

Kuptimi i fjalës begati dhe fjalëve që rrjedhin prej saj 24

Ndarja e mënyrës së kërkimit të begatisë

në të lejuar e të palejuar 40

KREU I

Llojet e gjërave të begata 43

Parapërgatitje

Ndarja e begatisë në begati fetare e në begati dunjaje 43

Tema e parë

Kurani Fisnik 44

Tema e dytë

I begati prej personave 55

1 - I Dërguari i Allahut 55

2 - Profetët 71

3 - Të mirët

80

Çështja e parë: Melaiket

80

Çështja e dytë: Njerëzit e mirë

93

Tema e tretë

 

Xhamitë

102

1- Xhamia e shenjtë dhe vendet e përcaktuara për

adhurim

102

2- Xhamia e Profetit (a.s.) dhe vlera e Medines

116

3 Xhamia El Aksa

129

4- Xhamitë e tjera

133

Tema e katërt

 

Kohët e begata

137

1-Ramazani

137

2- Nata e Kadrit

146

3- Dhjetë ditët e muajit Dhul Hixhe dhe Ditët e

 

Shkëlqimit

151

4- Muajt e shenjtë

157

5- Dita e Premte, dita e Hënë dhe dita e Enjte

166

6- Koha e zbritjes së Allahut

172

Tema e pestë

 

Gjëra të tjera të begata

177

1- Shami

177

2- jemeni

181

3- Shiu

182

4- Pema e Ullirit

185

5- Qumështi

187

6- Kuajt

188

7- Delet

191

8- Palmat

192

KREU II

 

Kërkimi i begatisë në mënyrë të lejuar

..195

 

Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Kërkimi i begatisë - Llojet dhe dispozitat e tij

Kërkimi i begatisë - Llojet dhe dispozitat e tij

Autori: Nasir ibrt Abdurrahman ibn Muhamed el Xhedi