Reduzierter Preis! Gruaja në Islam Vergrößern

Gruaja në Islam

AL-Nek40013

Neuer Artikel

"Gruaja në Islam' është libër për statusin e grave muslimane në shoqëri. Islami i njeh gratë si përfaqësuese të gjysmës së shoqërisë, fë cilat ndajnë me burrat barrën e ndërtimit të kësaj shoqërie. Ata ndajnë mes tyre detyrat e përgjegjësitë, ashtu si edhe sfidat e mundësitë.

Mehr Infos

2 Artikel

Achtung: Letzte verfügbare Teile!

3,00 € inkl. MwSt.

-1,50 €

4,50 € inkl. MwSt.

Mehr Infos

Gruaja në Islam

 

Titulli: GRUAJA NË ISLAM

Titulli në origjinal: WOMEN in ISLAM A discourse in rights and obligations

Autore: Dr. FATIMA UMER NASIF

Perkthyes: Ilir E. HAXHIAJ

Recensent: Alban KODRA

Korrektor: Qani SULKU

Përpunimi grafik & kopertina: Ermelinda (Agalliu) KURTI

Isbn: 978-99956-608-9-5

SHOQATA KULTURORE GRUAJA

WOMAN CULTURAL ASSOCIATION

 

 

Falima Umer Nasif është një dijetare e njohur, liqjëruese, akademike, pedagoge dhe punonjëse sociale në Arabinë Saudite. Ajo ka dhënë një ndihmesë të jashtëzakonshme në zhvillimin e edukimit të vajzave në vend. Si kryetare e seksionit të grave në Universitetin "Mbreti Abdulaziz" të Xhides për tetë vjet, si protesore e Sheriatit islam dhe me leksionet e saj të hapura, ajo ka frymëzuar një brez të tërë të grave saudite. Gjithashtu, ajo ka botuar disa libra dhe artikuj për çështje të lidhura me Sheriatin, për pozitën dhe sfatusin e grave në shogëri dhe për të drejtat e detyrimef e tyre.

E lindur në vitin 1944 në Xhide, Fatima Nasif e mori arsimin e parë në Nasifije, një nga shkollat e para për femra në Arabinë Saudite, e themeluar nga nëna e saj Sidika. Pas diplomimit për histori në universitetin "Mbreti Saud' në Rijad, ajo kryen një master, pastaj një doktoraturë për "Kuran dhe Sunet" në universitef in "Ummul Kura" në Mekë.

Fatima Nasif është, gjithashtu, tepër krenare për rolin e saj si shtëpiake, bashkëshorte, nënë dhe si qjyshe.

"Gruaja në Islam' është libër për statusin e grave muslimane në shoqëri. Islami i njeh gratë si përfaqësuese të gjysmës së shoqërisë, fë cilat ndajnë me burrat barrën e ndërtimit të kësaj shoqërie. Ata ndajnë mes tyre detyrat e përgjegjësitë, ashtu si edhe sfidat e mundësitë.

Meqjithatë, duke qenë të painformuara dhe të paqarta, shumë gra muslimane në shoqëritë bashkëkohore nuk arrijnë të dallojnë se çfarë është e drejtë dhe e vlefshme dhe çfarë është e gabuar dhe e pavlefshme. Pasojat e kësaj paditurie kanë qenë të rënda për to.

Libri pasqyron me hollësi dhe shumë ndjeshmëri të drejtat dhe detyrimet e grave në pikëpamjen islame.


Janë tri pjesë kryesore në libër.

  1. Pjesa e parë trajton statusin e grave para ardhjes së Islamit.

  2. Pjesa e dytë iu kushtohet të drejtave sociale, politike, financiare dhe ekonomike të gruas, siç i përcakton Islami.

  3. Detyrimet e vajzës, roli i bashkëshortes dhe ai i nënës janë shtjelluar në pjesën e tretë.

Isbn: 978-99956-608-9-5

 

PËRMBAJTJA

I

GRUAJA PËRPARA ISLAMIT

Kapitulli i parë GRUAJA NË QYTETËRIMET E LASHTA 14

Kapitulli i dytë GRUAJA NË JUDAIZËM DHE NË KRISHTËRIM 40

Kapitulli i tretë STATUSII GRUAS NË PAGANIZËM DHE PARA ARDHJES SËISLAMIT 50

II

TË DREJTAT E GRUAS NË ISLAM

Kapitulli i katërt TË DREJTAT SOCIALE DHE ATRIBUTET E GRAVE NËISLAM 64

Kapitulli i pestë TË DREJTAT SI NËNË DHE SIBASHKËSHORTE 92

Kapitulli i gjashtë E DREJTA PËR TË KËRKUAR DITURI 98

Kapitulli i shtatë E DREJTA PËR TË ZGJEDHUR BASHKËSHORTIN 108

Kapitulli i tetë E DREJTA PËR TË KËRKUAR PUNË 112

Kapitulli i nëntë E DREJTA ETIKE - HIXHABI 122

Kapitulli i dhjetë TË DREJTAT FETARE 134

Kapitulli i njëmbëdhjetë TË DREJTAT POLITIKE 164

Kapitulli i dymbëdhjetë TË DREJTAT EKONOMIKE 186

III

DETYRIMET E GRUAS NË ISLAM

Kapitulli i trembëdhjetë DETYRIMET SIVAJZË 212

Kapitulli i katërmbëdhjetë

Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Gruaja në Islam

Gruaja në Islam

"Gruaja në Islam' është libër për statusin e grave muslimane në shoqëri. Islami i njeh gratë si përfaqësuese të gjysmës së shoqërisë, fë cilat ndajnë me burrat barrën e ndërtimit të kësaj shoqërie. Ata ndajnë mes tyre detyrat e përgjegjësitë, ashtu si edhe sfidat e mundësitë.