Shembuj të besimit të vërtetë nga jeta e pejgamberëve, sahabëve, evlijave dhe shehidëve Vergrößern

Shembuj të besimit të vërtetë nga jeta e pejgamberëve, sahabëve, evlijave dhe shehidëve

AL-Or4607

Neuer Artikel

"Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do ti japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre". (En-Nahl: 97)

Mehr Infos

1 Artikel

Achtung: Letzte verfügbare Teile!

26,17 €

Mehr Infos

Shembuj të besimit të vërtetë (nga jeta e pejgamberëve, sahabeve, evlijave dhe shehidëve)

Titulli

Shembuj të besimit të vërtetë (nga jeta e pejgamberëve, sahabeve, evlijave dhe shehidëve)

Autori

Dr. Ahmed Ferid

Përktheu

Agim Abazi

Lektor

Blerim Buhaxheri

Redaktura teknike

Muhamed Bajrami

Botues

Shtëpia botuese "Orienti"

Faqe

456

Viti i botimit

Shkup, 2008

 

"Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do ti japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre". (En-Nahl: 97)

 

Përmbajtja:

·        Kapitulli i parë

·        Dashuria dhe respekti ndaj Pejgamberit, salallahu alejhi ve selem

·        Kapitulli i dytë

·        Dëlirësia dhe përmbajtja

·

Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

Shembuj të besimit të vërtetë nga jeta e pejgamberëve, sahabëve, evlijave dhe shehidëve

Shembuj të besimit të vërtetë nga jeta e pejgamberëve, sahabëve, evlijave dhe shehidëve

"Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do ti japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre". (En-Nahl: 97)