Historia e Kalifëve (30 vitet e para të Kalifatit) View larger

Historia e Kalifëve (30 vitet e para të Kalifatit)

AL-Or10066

New product

Autor: Xhelaludin Es-Sujuti Pse i Dërguari askënd nuk e ka caktuar për trashëgues të tij? Imamët janë prej kurejshëve dhe kalifati është në rradhët e tyre

More details

This product is no longer in stock

14,95 €

More info

Historia e Kalifëve ( në 30 vitet e para të kalifatit)


Titulli në origjinal: Tarih el Hulefa

Autor: Xhelaludin Es-Sujuti

Titulli në gjuhën. boshnjake: Povijest halifa

Përktheu në shqip: Agim Avdiu

Lektor: Blerim Muhaxheri

Redaktura teknike: Muhamed Bajrami

Shtëpia botuese: "Orienti"

Botues: Muhamed Bajrami

Faqe: 165

FJALA E PËRKTHYESIT 6

HISTORIA E KALIFËVE 11

Pse i Dërguari askënd nuk e ka caktuar për trashëgues të tij? 17

Imamët janë prej kurejshëve dhe kalifati është në rradhët e tyre 20

Periudha e kalifatit në islam 21

Hadithet në të cilat është tërhequr vërejtja mbi kalifatin e Umajadëve 25

Hadithet në të cilat është paralajmëruar kalifati i Abasitëve. 27

Rreth mantelit (burdës) së të Dërguarit, të cilin kalifët e kishin trashëguar njëri prej tjetrit, deri në fund 33

Lidhur me detajet e shpërndara nëpër vepra të ndryshme biografike, të cilat do të ishin më të efektshme dhe më të përshtatshme në një vend 35

Kuriozitete: 37

EBU BEKËR ES-SIDIKU 43

Rreth emrit dhe Ilagapit të Ebu Bekrit . 45

Lidhur me lindjen e Ebu Bekrit dhe rritjen e tij 48

Ebu Bekri edhe para islamit ka qenë njeriu më i ruajtur prej veseve 50

Rreth pamjes së Ebu Bekrit 50

Rreth pranimit të islamit nga ana e Ebu Bekrit 51

Lidhur me shoqërimin e Ebu Bekrit me Pejgamberin dhe me pjesëmarrjen e tij aktive në shumë ngjarje vendimtare 55

Rreth trimërisë së Ebu Bekrit dhe asaj se ai ka qenë sahabi më trim 56

Si e harxhoi Ebu Bekri pasurinë e tij për të Dërguarin e Allahut, pra ai ishte sahabi më dorëdhënës 58

Rreth diturisë së Ebu Bekrit, pra se si ai ka qenë sahabi më i ditur dhe më i mençur61

Rreth asaj se Ebu Bekri është sahabiu më i mirë dhe më i zgjedhur 66

Ajetet kuranore në të cilat shprehet lavdërimi i Ebu Bekrit, ato që vërtetojnë disa fjalë të tij dhe të cilat në një mënyrë janë lidhur me të 70

Hadithet në të cilat theksohet virtyti i Ebu Bekrit dhe ku ai përmendet bashkë me Omerin, përveç asaj që e përmendëm më parë 75

Hadithet që flasin vetëm për përparësinë e Ebu Bekrit, përveç atyre të cilat

u përmendën më herët 78

Çfarë kanë thënë sahabët dhe gjenerata e parë e myslimanëve për Ebu

Bekrin 85

Hadithe e ajete që aludojnë në kalifatin e tij dhe çfarë kanë thënë imamët

lidhur me këtë 87

Rreth dhënies së betimit ndaj Ebu Bekrit 96

Ndodhitë gjatë kalifatit të Ebu Bekrit 103

Tubimi i Kuranit 109

Rreth asaj që e ka bërë Ebu Bekri për të parën herë 110

Disa detaje rreth butësisë dhe modestisë së Ebu Bekrit 113

Rreth sëmundjes, vdekjes e testamentit të Ebu Bekrit si dhe rreth emërimit të Omerit për kalif 114

Hadithet që transmetohen prej Ebu Bekrit, 121

Komentimi i Kuranit nga Ebu Bekri 132

Çka transmetohet për Ebu Bekër es-Sidikun prej transmetuesve të besueshëm: fjalët e tij, gjykimi, lutjet. 134

Rreth fjalëve të Ebu Bekrit që e shprehin frikën e tij të madhe prej Zotit 144

Lidhur me komentimin e ëndrrave nga Ebu Bekri 146

OMER IBNU'L-HATABI 151

Hixhreti i Omerit 160

Hadithet që flasin për Omerin, jashtë atyre që i përmendëm me rastin e prezentimit të të dhënave nga jetëshkrimi i Ebu Bekër es-Sidikut 161

Çfarë kanë thënë sahabët dhe myslimanët e parë për Omerin? 165

Përputhshmëritë e Omerit me Shpalljen 168

Lidhur me kerametet e Omerit 173

Thekse nga jeta e Omerit 177

Lidhur me dukjen fizike të Omerit 180 

Rreth kalifatit të Omerit 181

Në çka Omeri gjithmonë ishte i pari 188

Disa deklarata dhe veprime të Omerit 189

Sahabët që kanë vdekur gjatë kohës së kalifatit të Omerit 201

OTHMAN IBËN AFANI 203

Hadithet që flasin për virtytet e Othmanit, përveç atyre që i përmendëm më parë 206

Rreth kalifatit të Othmanit 209

Në çka Othmani gjithmonë ka qenë i pari 224

Cilët janë personat e dalluar që vdiqën gjatë kalifatit të Othmanit 225

ALI IBËN EBI TALIBI 227

Hadithet që flasin për virtytet e tij 229

Pranimi i Aliut për kalif dhe zhvillimi i ngjarjeve 236

Disa thënie rreth Aliut, për mendimet dhe thëniet e tij 239

Zgjedhje nga thëniet e tij unikate, të thukta dhe koncize 250

Cilët persona të dalluar vdiqën gjatë kalifatit të tij 252

HASANI, DJALI I ALI B. EBI TALIBIT 253

XHELALUDIN ES-SUJUTI (849-911 SIPAS HIXHRIT) 261

Sahabët që kanë vdekur gjatë kohës së kalifatit të Omerit 201

OTHMAN IBËN AFANI 203

Hadithet që flasin për virtytet e Othmanit, përveç atyre që i përmendëm më

parë 206

Rreth kalifatit të Othmanit 209

Në çka Othmani gjithmonë ka qenë i pari 224

Cilët janë personat e dalluar që vdiqën gjatë kalifatit të Othmanit 225

ALI IBËN EBI TALIBI 227

Hadithet që flasin për virtytet e tij 229

Pranimi i Aliut për kalif dhe zhvillimi i ngjarjeve 236

Disa thënie rreth Aliut, për mendimet dhe thëniet e tij 239

Zgjedhje nga thëniet e tij unikate, të thukta dhe koncize 250

Cilët persona të dalluar vdiqën gjatë kalifatit të tij 252

HASANI, DJALI I ALI B. EBI TALIBIT 253

XHELALUDIN ES-SUJUTI (849-911 SIPAS HIXHRIT) 261Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Historia e Kalifëve (30 vitet e para të Kalifatit)

Historia e Kalifëve (30 vitet e para të Kalifatit)

Autor: Xhelaludin Es-Sujuti Pse i Dërguari askënd nuk e ka caktuar për trashëgues të tij? Imamët janë prej kurejshëve dhe kalifati është në rradhët e tyre