Porosi të martuarve Agrandir l'image

Porosi të martuarve

AL-NU10146

Nouveau produit

Autor: Adil ibën Abdullah el-Abdulxhebarr

Plus de détails

Ce produit n'est plus en stock

7,48 €

En savoir plus

Porosi të martuarve

 

Autor: Adil ibën Abdullah el-Abdulxhebarr

Përktheu nga arabishtja: Sabahudin Fetahu
Kryeradaktor: Rafet Zaimi
Redaktor fetar: Metush Memedi
Redaktor gjuhsor: Arjan Koçi
Redaktor teknik: Suhejb Xhemaili
Botues: Bekir Halimi
ISBN: 978-608-4509-37-0
 
Hyrje
Falënderimi i takon Atij që në Librin e Tij Fismk ka thënë: "Kush bën vepër të mirë. qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar. Ne do t'i japim atij një jetë të mirë (në këtë botë) e (në botën tjetër) do tu japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre. (Nahël, 97). Paqja, mëshira dhe bekimet e All-Allahut subhanehu ue teala qofshin mbi Muhammedin sal-lAll-llahu alejhi ue sel-lem, mbi familjen e tij dhe mbi sahabët e tij.

Ky libër për të martuarit është në kuadër të serialit Shtëpi të qeta të dr. Adil Abdulxhebarrit. Ky serial ka paraqitur përvojat e familjeve të shquara dhe është transmetuar në radio programin e Radio Kurani Kerimit.

Ky serial veçohet për larminë e tij pasi në të ka gjëra të veçanta për të martuarit dhe të martuarat, për vajzat dhe familjen në përgjithësi, duke përfshirë rrëfime, shembuj, këshilla, udhëzime, margantarë dhe dobi.
E lus All-llahun subhanehtt ue teala të na bëjë dobi me të dhe ta bëjë shkak për lumturinë dhe stabilitetin e shtëpive tona sepse Ai është i Plotfuqishëm dhe i Aftë për këtë.


BotuesiPërmbajtja:

 1. Botuesi 5
 2. All-llahu ju bashkoftë në të mirë 7
 3. Secili ka rolin e vet 7
 4. Prapa çdo njeriu të madh qëndron një grua 8
 5. Shtëpitë janë sekret 8
 6. Pastërtia personale 8
 7. Gjumi i rehatshëm 9
 8. Përkëdheljet për gruan 9
 9. Shëmbëlltyrë e mirë 10
 10. Burri i mirë 11
 11. Shikimet e burrit 12
 12. Prekja bashkëshortore 12
 13. Kultura e të prekurit 13
 14. Joshja ndikuese 13
 15. Prekja e lehtë dhe dobitë e shumta 14
 16. Gruaja ka nevojë për atë burrë që ka këto katër cilësi 14
 17. Vrazhdësia e burrit 14
 18. Butë me gratë 15
 19. Prekja e butë bën të harrohet lodhja e ditës 15
 20. Silluni mirë me to 16
 21. Zgjidhe atë me fe 16
 22. Ti apo nëna e saj? 17
 23. Gjendja normale 17
 24. Bisedë e ngrohtë telefonike 18
 25. Ato janë prehje për ju dhe ju jeni prehje për to 19
 26. Mendime martesore 19
 27. Sjellja me humanizëm 20
 28. Etika e larjes 20
 29. Mentaliteti i gabuar 21
 30. Qasja e duhur 21
 31. Subtiliteti 22
 32. Kënaqësia dhe shpërblimi 22
 33. Sëmundja dhe ilaçi 23
 34. Privatësia femërore 23
 35. Hapësira e sigurisë 23
 36. Kanceri moral 24
 37. Burri i urtë 24
 38. Natyra psikologjike 25
 39. Dashnor pa zemër 25
 40. Përkufizimet e dashurisë 26
 41. Shiko dhe mendo 27
 42. Nevojat femërore 27
 43. Vlerësimi i ndjenjave 27
 44. Duaje atë kur mungon dhe kur je prezent 28
 45. Parimet e rëndësishme 28
 46. Bamirësi pa kufi 28
 47. Zemrat rrahin me mëshirë 29
 48. Përkëdhelje dhe vlerësim 29
 49. Ajo është gjysma jote e ëmbël 30
 50. Mendimi tjetër 30
 51. Kuptoje psikologjinë e saj për t'u getësuar 30
 52. Luhatjet emocionale 31
 53. Përfshirja e veçorive 31
 54. Gënjeshtra e lejuar 32
 55. Arsyetoje dhe gëzoje atë 32
 56. Bujari nuk e gjurmon hakun e vet fare 33
 57. Ilaçi i fundit është hekurosja 33
 58. Shëmbëlltyrë e mirë 34
 59. Bashkëshort tolerant 35
 60. Përzgjidhi fjalët 35
 61. A e ruan nderin gruaja jote? 35
 62. Detyra e burrit 36
 63. Nuk ka dëm e as të dëmtuar 37
 64. Fshehtësitë e saj 37
 65. Interesat e përbashkëta 38
 66. Zgjedhja e mirë 38
 67. Plotësimi i zbrazëtirave 39
 68. Tre Ilojet e burrave 39
 69. Kontraste 40
 70. Përkujto 40
 71. Unë urrej të ankohem 41
 72. Martohu me virgjëreshë që të argëtohesh me të dhe ajo të
 73. argëtohet me ty 42
 74. Për ta shmangur kundërmimin e gojës gjatë natës 42
 75. Ti je përgjegjës 43
 76. Ripërtërije dashurinë tënde 43
 77. Zgjidhje të thjeshta 44
 78. Ajo që e godet më së shumti gruan 44
 79. Harroje të kaluarën 44
 80. Bëhu ndihmës i gruas tënde 45
 81. Pajtohu me atë që ka caktuar All-llahu për ty 45
 82. Jepja Cezarit atë që është e Cezarit 46
 83. Gruaja është misterioze 47
 84. Gruaja e mençur 47
 85. Krijesa më e mirë 48
 86. Dashuria jote e ngjall dhe e qetëson bukurinë e saj 48
 87. Kujdes të mos i shkaktosh lot 48
 88. Mos u sill me mendjemadhësi 49
 89. Veprimi reciprok 50
 90. Korrigjoji informatat e tua 50
 91. Porosia përkujtuese 50
 92. Cila është gruaja jote? 51
 93. Bëji mirë asaj 51
 94. Fakte familjare 52
 95. Para dhe pas 52
 96. I lartësuar është Ai që ndryshon gjendjet 53
 97. Përse, o ju bashkëshortë? 53
 98. Zbukurohu për të sikurse dëshiron të zbukurohet ajo për
 99. ty 54
 100. Mbaje frymën dhe kryeji detyrat e tua 55
 101. Esenca e jetës bashkëshortore 55
 102. Burri është pala e drejtë 56
 103. Ndjenja gë ato janë të dashura 56
 104. Tolerancë për gabimet e saj 56
 105. Thuaj "po" më shumë se "jo" 57
 106. Ihuaj "të lutem'' dhe "faleminderit" 57
 107. Dëgjimi i saj me zemrën tënde 57
 108. Shkurorëzimi i shpikur 58
 109. Fshehtësitë e sjelljes me gruan nervoze 58
 110. Si ta njoftosh gruan tënde se e do? 60
 111. Meriton çdo të mirë prej teje 61
 112. Thuaj faleminderit 61
 113. Pëshpëritje 62
 114. Secili ka kompetencat e tij 62
 115. Momentet më të vështira 63
 116. Receta për jetë të përhershme 63
 117. Dobitë e mendjes 64
 118. Mos të ketë dallime ndërmjet jush 64
 119. Bëhu dashnor i shoqërueshëm 97
 120. Kalorës pa kalë 98
 121. Burri i bukur 98
 122. Mos u turpëro 99
 123. Ikja nga takimet e ngrohta 99
 124. Martesa me të huaja 100
 125. Femra e vërtetë në shikimin e burrit 100
 126. Shkëlqimi i feminitetit të saj 100
 127. Mos e refuzo shikimin e saj 101
 128. Zbuloje dobësinë tënde për të zgjidhur problemet 101
 129. Drejtuar çdo burri 102
 130. Burri i kuptueshëm 102
 131. Kënaqja reciproke 102
 132. Rrobat e burrit gjatë fjetjes 103
 133. Rri në kontakt me të 103
 134. Nevoja e domosdoshme 104
 135. Romanca e burrit nuk është turp 104
 136. Burri xheloz 105
 137. Burri i shtrenjtë 105
 138. Fshehtësitë dhe paqartësitë 106
 139. Pamja jote është fshehtësia e burrërisë tënde 106
 140. Xhelozia mesatare 107
 141. Mjetet e mirëdashjes dhe dashurisë që ndikojnë shpejt 107 Kufijtë e nënshtrimit 108
 142. Gruaja është prehje 108
 143. Të kënaqurit shoqërohet me rehati 109
 144. Përforcues për burrat 109
 145. Plotësoje ndëshkimin 109
 146. Ejakulimi i parakohshëm dhe shërimi i tij 110
 147. Dashuria u mëson grave heshtjen 110
 148. Gjëja që e frikëson më tepër gruan 111
 149. Gruaja është një tog emocionesh 111
 150. Burrëria e përsosur 111
 151. Temperamenti i burrit 112
 152. Qortim i gabuar 112
 153. Tallja vjel shkatërrim 112
 154. Jepu pas saj me butësi 113
 155. Neglizhimi i këmbëve nga burrat 113
 156. Rikthimi në marrëdhënie seksuale 114
 157. Pastrimi nga papastërtia 114
 158. Lejimi i azlit - ejakulimit jashtë 115
 159. Kënaqni emocionet e grave tuaja 115
 160. Çfarë dëshiron gruaja prej martesës? 116
 161. Ajo për të cilën ka nevojë më tepër gruaja 116
 162. Burri i sinqertë 117
 163. Burri i suksesshëm 117
 164. Burrëria e vërtetë 117
 165. Burri i ndërgjegjshëm 118
 166. Specifika standarde 118
 167. Burri i vendosur 118
 168. A është obligim që edhe burri të zbukurohet për gruan e
 169. tij? 119
 170. Etika e marrëdhënieve intime 120
 171. Cili është dallimi ndërmjet martesës "misjar" dhe
 172. "mut'ah"? 120
 173. Çdo burrë është mashkull, por jo çdo mashkull është burrë 121
 174. Tenxherja dhe kapaku 121
 175. Gruaja e do burrin shembullor 122
 176. Çka është më e vështirë? 122
 177. Pyetje dhe përgjigje në jurisprudencën islame 122
 178. Miqësia është kripa e jetës bashkëshortore 123
 179. Aje i pajtimit që dikush të shpalosë ndonjë nga mëkatet e
 180. tua? 124
 181. Takimi pas mungesës 124
 182. S'ka gjë 125
 183. Jo, normal, mjaft! 125
 184. Urdhëro ose në shërbimin tënd 125
 185. Mos u brengos për atë që mundem ta bëj! 126
 186. Shërimi i zemërimit të bashkëshortes 126
 187. Krijesa më e mirë 127

Avis

Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Donnez votre avis

Porosi të martuarve

Porosi të martuarve

Autor: Adil ibën Abdullah el-Abdulxhebarr