Kjo është gruaja ime View larger

Kjo është gruaja ime

AL-KS18003

New product

Isam ibn Muhamed Esh-Sherif

More details

This product is no longer in stock

3,83 €

More info

 Kjo është gruaja ime

Autor: Isam ibn Muhamed Esh-Sherif

Përktheu nga arabishtja: Eroll Nesimi

Redaktor gjuhësor: Abdullah Halimi

Boton: K&S Media Publikime Islame

Botimi i Parë 1430 / 2009

Faqe: 194 

Disa fjalë lavdëruese për librin "Kjo është gruaja ime"

Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të dërguarin e Tij, Muhamedin (salallahu alejhi ue selem), mbi familjen, shokët e tij dhe gjithë ata që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit.

Allahu i Madhëruar ma ka mundësuar të lexoj librin "Kjo është gruaja ime" të autorit të dashur, Isam ibn Muhamed Esh­ Sherif, Allahu e ruajt, dhe e lusim Allahun që t'i sjell dobi të tjerëve me davetin (thirrjen) e tij. Pasi që e kam lexuar këtë libër, e kam parë se ky libër është i domosdoshëm për çdo besimtar dhe besimtare dhe mund të them se, është libri më i

mirë i cili është shkruar në këtë çështje.

I bëj apel të gjithë besimtarëve dhe besimtareve që ta lexojnë këtë libër dhe të punojnë sipas asaj që është shkruar në këtë libër, sepse, kjo është e domosdoshme për çdo bashkëshort.

Po ashtu, i bëj apel çdo personi i cili dëshiron të bëj mirë, që ta përhap këtë libër në shtetet muslimane në përgjithësi, sepse, ky libër është një barë shëruese për shumë sëmundje, të cilat sot janë bërë vështirë të shërohen.

Ebu Bekër Xhabir El

Profesor në xhaminë e pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) 

Përmbajtja

Disa fjalë lavdëruese për librin "Kjo është gruaja ime"

Parathënie

Kapitulli i Parë

Cilësitë e Gruas së Devotshme

CILËSIA E PARË -TËJETË FETARE

Mendim i Gabuar

CILËSIA E DYTË MORALI I LARTË

Shenjat më kryesore të moralit të lart dhe sjelljes së mirë të një gruaje ndaj burrit të saj:

CILËSIA E TRETË KËRKUESE E DITURISË ISLAME

Shkaqet të cilat vërtetojnë se kërkimi i diturisë është prej gjërave të

domosdoshme

Argumentet të cilat flasin për vlerën e diturisë

Është obligim që dituria të pasohet me vepra

Këshilla të rëndësishme

Metoda e kërkimit të diturisë për gratë muslimane

CILESIA E KATËRT - NJOHJA E VLERËS SE BURRIT TË SAJ

CILËSIA E PESTË KUJDESI PËR ARRITJEN E KËNAQËSISË SË BURRI

CILËSIA E GJASHTË NENSHTRIMI DHE SAKRIFICA

CILËSIA E SHTATË

CILËSIA E TETË

CILËSIA E NËNTË

CILËSIA E DHJETË

CILËSIA E NJËMBËDHJETË

CILËSIJA E DYMBËDHJETË

CILËSIA E TREMBËDHJETË

CILËSIA E KATËRMBËDHJETË

KOMENTIMI I AJETIT "DHE RRINI NË SHTËPITE TUAJA (EL-AHZAB, 33)

CILËSIJA E PESËMBËDHJETË

CILËSIA E GJASHTËMBËDHJETË 

CILËSIA E SHTATËMBËDHJETË

CILËSIA E TETËMBËDHJETË

CILËSIA E NËNTËMBËDHJETË

CILËSIA E NJËZETË

Kapitulli i Dytë

Poligamia në Islam Mirësi apo Fatkeqësi

I POLIGAMIA: MIRËSI APO FATKEQËSI

ARGUMENTET E LEJIMIT TË POLIGAMISË NË ISLAM

II - URTËSIA E POLIGAMISË

III - DYSHIMET RRETH POLIGAMISË

IV - DISA DISPOZITA TË POLIGAMISË

KUSH DO TË KUJDESET, PAS ALLAHUT, PËR GRATË TË CILAVE U KANË VDEKUR BURRAT, DHE PËR GRATË E SHKURORËZUARA?

POLIGAMIA NUK ËSHTË NËNÇMIM

Kapitulli i Tretë Ky është Burri im

KY ËSHTË BURRI IM

Kapitulli i Katër Gratë po ankohen

GRATË PO ANKOHEN

 


Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Kjo është gruaja ime

Kjo është gruaja ime

Isam ibn Muhamed Esh-Sherif