BAZA E DISPOZITAVE Vëll. 1 View larger

BAZA E DISPOZITAVE Vëll. 1

AL-Si10094

New product

Autori: Abdulganij El Makdisij

More details

8 Items

24,30 €

More info

BAZA E DISPOZITAVE 1


Abdulganij El Makdisij


54 1 h - 600h

Autori: Abdulganij El Makdisij

Komentuesi: Abdullah Ibn Abdurrahman Al Besam

Përktheu: Myrvete Allmeta

Redaktoi: Myrvete Allmeta

Radhiti në kompjuter: Alban Bullari

Krahasoi me origjinalin: Alban Bullari

Kopertina: Drita Berisha

 

 

Përmbajtja

 

 1. Parathënie 5

 2. Biografia e autorit 6

 3. Biografia e komentuesit 8

 4. Parathënia e komentuesit 13

 5. Parathënia e autorit 15

 6. Kapitulli i pastërtisë 16

 7. Futja në banjë dhe pastrimi i jashtëqitjes 37

 8. Misvaku 47

 9. Fshirja e mesteve 52

 10. Spermatorrhea 55

 11. Larja nga xhunubllëku ose gusuli 64

 12. Tejemumi 74

 13. Menstruacionet 80

 14. Kapitulli i namazit 86

 15. Gjërat e urryera në namaz 98

 16. Kohët e ndalimit të namazeve 101

 17. Namazet kaza dhe radhitja e tyre 105

 18. Merita e namazit kolektiv dhe detyrueshmëria e tij 107

 19. Prezantimit i grave në xhami 113

 20. Sunetet 115

 21. Ezani dhe ikametit 118

 22. Drejtimi nga Kibla 126

 23. Rreshtimi në namaz 132

 24. Prirja në namaz 138

 25. Kapitulli i formës së faljes së namazit të profetit 150

 26. Detyrueshmëria e qetësimit në ruku dhe në sexhde 176

 27. Leximi në namaz 181

 28. Sexhdja e harresës 191

 29. Kalimi para falësit të namazit 197

 30. Xhamia 203

 31. Përshëndetja e xhamisë 204

 32. Ndalimi i të folurit në namaz 207

 33. Falja e namazeve që kanë kaluar dhe përshpejtimi i tyre 213

 34. Falja e farzit pas imamit që fal nafile 217

 35. Gjykimi i mbulimit të një prej shpatullave në namaz 219

 36. Erërat e rënda 221

 37. Teshehudi 224

 38. Salavatet për profetin 226

 39. Lutja pas teshehudit 229

 40. Vitri 235

 41. Dhikri pas namazit 241

 42. Përqendrimi në namaz 249

 43. Bashkimi i namazeve në udhëtim 252

 44. Shkurtimi i namazeve në udhëtim 257

 45. Xhumaja 260

 46. Namazi i dy bajrameve 274

 47. Tekbiri i dy bajrameve 283

 48. Namazi i eklipsit 285

 49. Namazi i istiskasë (kërkimit të shiu) 294

 50. Namazi i frikës 299

 51. Kapitulli i xhenazes 306

 52. Namazi i të vdekurit të papranishëm 307

 53. Qefini 311

 54. Larja e të vdekurit dhe përcjellja e xhenazes 312

 55. Qëndrimi i imamit në lidhje me të vdekurin 318

 56. Ndalimi i zemërimit me vepër apo ljalë 320

 57. Vizitimi i varreve 328

 58. Kapitulli i zekatit 329

 59. Zekati i floririt, argjendit dhe monedhave bashkëkohore 335

 60. Nisabi i drithërave, frutave sipas njësisë matëse të kohës sonë...335

 61. Sadakaja e Fitrit 345

 62. Kapitulli i agjërimit 349

 63. Agjërimi në udhëtim 365

 64. Agjërimi më i mirë 380

 65. Nata e kadrit 393

 66. Itikafi 397

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

BAZA E DISPOZITAVE Vëll. 1

BAZA E DISPOZITAVE Vëll. 1

Autori: Abdulganij El Makdisij