Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi) View larger

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

AL-NuN4531

New product

1. Shërimi me Kur'an 2. Shërimi me Sunet 3. Si bëhet rukja? 4. Shkaqet e sëmundjeve 5. Pengesat për shërim 6. Shërim konkret

More details

108 Items

3,27 €

More info

Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format xhepi)

 

 

Autor:

El-Hudajri, Ez-Zehrani, Ez-Zahim 

Titulli i librit:

Shërimi me Kuran dhe Sunnet - Rregulla dhe mënyra (format xhepi) (format xhepi)

Redaktor:

Rafet Zaimi, Metush Mehmedi

Përkthyen: 

Grup përkthyes

Botues:

Bekir Halimi, 2013

Faqe:

165

Viti i botimit:

2013

 

PERMBAJTJA:

I DISA POROSI PËR TË SËMURËT 3

SURE DHE AJETE KUR'ANORE TË CILAT E

LARGOJNË SHEJTANIN 21

A) KAPTINA EL-FATIHA 21

  1. KAPTINA EL-BEKARE 22

  2. KAPTINAT EL-IHLAS DHE MUAVEDHETEJNI (EL-FELEK DHE EN-NAS)

Ç) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM- 73

  1. ALLAHU THOTE 23

DH) AJETE-L-KURSIJA 74

E) DY AJETET E FIUNDIT TE SURES EL-BEKARE

Ë) KURANI, I TERI ESHTE SHERIM 25

TË PËRMENDURIT E ALLAHUT, NË MËNGJES DHE NË MBRËMJE

AJETET:

HADITHET:

SHERIMI I SIHRIT 35

Së pari: Defirtictoni i sihrit: 35

Së dyti: Çdo musliman duhet që të mbrohet me dhikret

Së treti: Shërimi i sihrit 36

  1. Rurkja ahe kei-kimi i mbrojes nga Allahu 36

  2. Nxjerrja esihrit dhe prishja e tij 37

  3. Shërimi me Ashve

  4. Shërimi me përdorimin e hixhames: 38

SHERIMI I TE PENGUARIT PËR MARRËDHËNIE

SEKSUALE ME GRUAN E TIJ 38

SHERIMI NGA MESYSH1 41

  1. Definicioni i mësyshit dhe paraqitja e tij: 41

  2. Mbrojtja nga mësyshi: 41

  3. Shërimi i të goditurit nga mësyshi 43

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

Shërimi me Kuran dhe Sunnet (format xhepi)

1. Shërimi me Kur'an 2. Shërimi me Sunet 3. Si bëhet rukja? 4. Shkaqet e sëmundjeve 5. Pengesat për shërim 6. Shërim konkret