Rrugët e shpëtimit View larger

Rrugët e shpëtimit

AL-Or4177

New product

Ky është një libër në të cilin është bërë një përmbledhje e haditheve lidhur me dispozitat juridike, e cila edhe pse sipas vëllimit është mesatare. Po ashtu edhe saktësia e haditheve është e padiskutueshme.

More details

5 Items

28,04 €

More info

Autor:

Muhamed b. Ismail Es-San'ani

Titulli i librit:

Rrugët e shpëtimit

Përktheu:

Agim Avdiu, Muhamed Bajrami

Lektor:

Agim Avdiu

Faqe:

614

Viti i botimit:

Shkup, 2009

Botues:

Orienti

 

 

Vepra Subulu's-selam, komenti Bulugu'l-meram sot mësohet nëpër shumë instuticione të larta arsimore islame në mbarë botën. Arsyeja e pranimit tësaj, para së gjithash shihet në ndarjen e saj praktike të temave, ashtu që lexuesi duke e kosultuar përmbajtejn, shumë lehtë mund ta gjejë atë që i intereson.

Ky është një libër në të cilin është bërë një përmbledhje e haditheve lidhur me dispozitat juridike, e cila edhe pse sipas vëllimit është mesatare. Po ashtu edhe saktësia e haditheve është e padiskutueshme. Ky libër është i vecantë për ndarjen e haditheve sipas temave. Me bindje të plotë mund të them se ky libër është i domosdoshëm për çdo besimtar por më shumë i domosdoshëm është për ata nxënës që thellohen në dijet islame në xhami dhe shkolla të ndryshme. 

 

Përmbajtja:

 

- KAPITULLI MBI UJËRAT...
- MBI ENËT....
- MËNJANIMI I PAPASTËRTISË (NEXHASETIT)....
- AVDESI.....
- DHËNIA MES'H MBI MESTE....
- GJËRAT QË E PRISHIN AVDESIN....
- MBI KRYERJEN E NEVOJËS SI DUHET....
- RETH LARJES DHE TRETMANIT TË PERSONIT XHUNUB....
- RRETH TEJMUMIT....
- RRETH HAJZIT (MENSTRUACIONIT)....
 
KREU DYTË
- KOHA E DISA NAMAZEVE....
- RRETH EZANIT....
- KUSHTET E NAMAZIT....
- RRETH SUTRËS (PERDES) SË NAMAZLIUT.....
- NXITJA NË PËRULVSI NË NAMAZ....
- RRETH XHAMIVE....
- RRETH MËNYRËS SË FALJES SË NAMAZIT....
- RRETH SEHVI SEXHDES DHE TILAVET SEXHDEVE...

 

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Rrugët e shpëtimit

Rrugët e shpëtimit

Ky është një libër në të cilin është bërë një përmbledhje e haditheve lidhur me dispozitat juridike, e cila edhe pse sipas vëllimit është mesatare. Po ashtu edhe saktësia e haditheve është e padiskutueshme.