KURANI NË JETËN  E PËRDITSHME View larger

KURANI NË JETËN E PËRDITSHME

AL-Si10078

New product

Autor: Shefik Kurdiq

More details

This product is no longer in stock

5,61 €

More info

Haxhah Liza Abdullah
(Angela Milo)


KURANI NË JETËN

E PËRDITSHME


Titulli i orgjinalit: "The Qur'an in Our Everyday Life"
Angela Milo (Hajjah Liza
Abdullah)

Përktheu nga origjinali:
mr. Fehim Xhafer Dragusha

Redaktor profesional
mr. Ajni Sinani

Për botuesin
Bashkim Avdiu

Botues
SIRA
Maj 2008, Prishtinë

Përmbajtja

Përmbajtja 5

Fjala e përkthyesit 7

Parathënie 11

Hyrje 13

Zbatimi i Kur'anit jashtë shtëpisë 19

Përshëndetja 21

Të shoqëruarit 23

Besnikëria dhe drejtësia 25

Miqësia 29

Rregullat mbi veshjen islame 33

Mirësia 37

Etika e ndërveprimeve 41

Pasuria 49

Të folurit 53

Fuqia e fjalëve 57

Premtimet 61

Gënjeshtra 65

Shejtani 67

Bixhozi dhe pijet alkoolike 73

Higjiena vetjake 77

Rregullat ushqimore 81

Namazi 85

Lëmosha (sadakaja) 91

Shëndeti 95

Familja 101

Përgjegjësia individuale 111

Frika 115

Vuajtja dhe lumturia 119

Durimi (sabri) 129

Vdekja 133

Përfundimi 139

Rezyme 143

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

KURANI NË JETËN  E PËRDITSHME

KURANI NË JETËN E PËRDITSHME

Autor: Shefik Kurdiq