TRAJTESA TË ZGJEDHURA  ISLAME DHE SHKENCORE III View larger

TRAJTESA TË ZGJEDHURA ISLAME DHE SHKENCORE III

AL-Fu10037

New product

Autor: Ali F. ILJAZI

More details

7 Items

11,21 €

More info


TRAJTESA TË ZGJEDHURA

ISLAME DHE SHKENCORE IIIShkup, 2010

Autor:
Ali F. ILJAZI

Lektor:
Namir LAPARDHAJA

Korrektor: Agim ABAZI

Radhitja kompjuterike
Ardian Kurhasani

Faciosja & Kopertina:
Jusuf SALIU

Botues: Furkan

Faqe: 399


Përmbajtja:

A THUA KJO JETË ËSHTË LOJË DHE ARGËTIM? 7

PËRKUFIZIMI I LOJËS 7

ASPEKTET E (FER) LOJËS 8

SHKOLLAT E MENDIMIT 10

SELEKTOR, PËRSE NUK SHËNOJMË GOLA? 12

KËNDI PËR MEDITIM 13

ÇFARË ËSHTË LUMTURIA? 15

BESIMI - BURIM I LUMTURISË 29

LUMTURIA ËSHTË NË LARGIMIN NGA HARAMI 34

LUMTURIA DHE FALËNDERIMI NË BEGATI 35

BALSAMI I LUMTURISË NGA ASPEKTI KUR'ANOR 37

FORMIMI I MIQËSIVE 38

PRECIZITETI GJUHËSOR 39

ARTI I UDHËHEQJES SE DIALOGUT 41

ÇFARË DOBI VEREHEN NË KËTË DIALOG? 43
SI DO TË DUKEJ DIALOGU I MËPARSHËM NË KOHËN TONË?,, 43

BEGATITË MË TË MËDHA TË ALL-LLAHUT 45

BEGATIA E PARË: GJUHA, E CILA PËRMEND ALL-LLAHUN 45

BEGATIA E DYTË: ZEMRA, E CILA FALËNDERON 46

BEGATIA E TRETË: TRUPI, I CILI NË SPROVA DURON 48

BEGATIA E KATËRT: GRUAJA E MIRË 49

DËSHMIMI I BESIMIT TË SINQERTË, TURPIT DHE MORALIT 51

ÇFARË SHKATËRRON VËLLAZËRIMIN MUSLIMAN? 56

ARTI I BASHKIMIT TË ZEMRAVE 63

MBIZOTËRIMI I HIDHËRIMIT 63

MËNJANIMI I KEQBËRJES DHE URREJTJËS 64
SAKRIFICA E FAMËS DHE E PASURISË NË RRUGËN E ALL 

LLAHUT 65

PËRBALLIMI I GABIMEVE TË TË TJERËVE 65

VETËLLOGARITJA 66

DIAGNOZA DHE SHËRIMI I UMMETIT 68

LAKMIA NA BËN TË DOBËT 70

GATISHMËRIA PËR SAKRIFICË ËSHTË BURIM I FUQISË 72

ASPEKTI PSIKOLOGJIK I NAMAZIT 76

ABDESI 77

DOBITË E NAMAZIT NË KOHËN E SOTIT 78

DURIMI ËSHTË DRITË 86

FILOZOFIA E HESHTJES 91

GËNJESHTRA SI SËMUNDJE PSIKIKE 98

HIXHRETI - EPOKË E ARTË NË HISTORINË ISLAME 102

INTELEGJENCA E GJENERATËS SË PARË TË ISLAMIT 106

FUQIA E VËZHGIMIT 106

PARASHIKIMI PRECIZ 107

HIXHRETI NË ABISINI 108

MËNYRA E HIXHRETIT NË MEDINE 109

SHEMBULLI I VETINICIATIVËS NË KUR'AN 110

KAPTINA EL KEUTHER - SHIFËR E MILENIUMIT 112

KAPTINA KEHF (SHPELLA)

MBI KATËR SPROVAT DHE SHPËTIMI PREJ TYRE 118

TREGIMI I PARË AS'HABUL KEHF 119

TREGIMI I DYTË - KOPSHTARI MENDJEMADH DHE

BESIMTARI I VARFËR 121

TREGIMI I TRETË - MUSAI [ALEJHIS-SELAM] DHE HIDRI

[ALEJHIS-SELAM] 122

TREGIMI I KATËRT - DHULKARNEJNI [ALEJHIS-SELAM] 124 KATËR SPROVAT E KËSAJ BOTE JANË TË PËRMBLEDHURA

NË KAPTINËN EL KEHF 126

FËRKIMI NË MES GJENERATAVE 132

KONTROLLI I ZEMËRIMIT NË MËNYRËN ISLAME 142

ÇFARË NDODHË NË ORGANIZMIN TONË GJATË ZEMËRIMIT

DHE SI MUND TA MPOSHTIM ATË? 146

KRENARIA E MULTIUNIVERSIT 149

LIGJËRATA E SHKURTËR SIMBOLIZON DITURINË E MADHE 170

MELODIA E UNIVERSIT, TË CILËN NJERËZIT NUK E KUPTOJNË 177

MESAZHI KURANOR NGA PERIFERlA E QYTEM 184

ANATOMIA E INTELEKTIT DIKTATORIAL DHE

VARIACIONET E TIJ 185

SISTEMI I ORGANIZUAR DHE INDIVIDËT 188

HISTORIA PËRSËRITET 190

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

TRAJTESA TË ZGJEDHURA  ISLAME DHE SHKENCORE III

TRAJTESA TË ZGJEDHURA ISLAME DHE SHKENCORE III

Autor: Ali F. ILJAZI