KRIZA NË MENDJEN  MUSLIMANE View larger

KRIZA NË MENDJEN MUSLIMANE

AL-Nek40004

New product

Autor: Abdul Hamid A. Ebu Suleimani

More details

5 Items

7,48 €

More info

Abdul Hamid A. Ebu Suleimani

KRIZA NË MENDJEN

MUSLIMANE

 

Përktheu nga anglishtja: llir E. HaxhiajTitulli ne origjinal Crisis in the Muslim Mind

Autor: Abdulhamid H, Ebu Sulejman

Boton Nektari

Per botuesin Fabian M. Shaba

Redaktor Fatmir S. Baçi

Nektari Tiranë, maj 2006

ISBN 99943-699-8-9

Faqe: 204

 

 

Përmbajtja:

DY FJALË PËR AUTORIN 
PARATHËNIE E AUTOR1T PËR BOTIMIN NË

GJUHËN ANGLEZE

 

KAPITULLI I

ZBATIMI RIKRIJUES I PARIMEVE ORIGJINALE ISLAME NË

RRETHANAT QË NDRYSHOJNË: E VETMJA ZGJIDHJE 13

RRËNJËT HISTORIKE TË KRIZËS 39

THELBI I KRIZB DHE E ARDHMJA E UMETIT 46

KAPITULLI 2

METODOLOGJIA TRADICIONALE E MENDIMIT ISIAM:

VLERËSIME DHE KRITIKA 55

SHKENCAT SHERIATIKE DHE JOSHERIATIKE 59

KONFLIKTI NDËRMJET ARSYES DHE SHPAILJES 69

TRASHËGIMIA JONË INTELEKTUALE: E KALUARA,

E TASHMJA DHE E ARDHMJA 85

KAPITULLI 3

PARIMET NË METODOLOGJINË E MENDIMIT ISIAM 90
KONCEPTET BAZË TË METODOLOGJISË ISIAME :

NATYRA OËLLIMPLOTË E KRIJIMIT DHE EKZISTENCB ? 00

OBJEKTIVITETI I TË VËRTETËS - 109

LIRIA 112

MBËSHTETJA TEK ALLAHU .122

SHKAKESIA .126

METODOLOGJIA ISLAME: METODA DHE ZBATIMI 130

 

KAPITULLI 4

KERKESAT E NEVOJSHME PËR TË NDËRTUAR SHKENCAT

SHOQËRORE ISLAME 137

KLASIFIKIMI I TEKSTEVE ISIAME 138

DIMENSIONET E EKZISTENCES NJERËZORE 148

PAANSHMËRIA E SË VËRTETIS 155

 

KAPITULLI 5

PREMISAT E SHKENCAVE SHOQËRORE 159

ISLAMIZIMI DHE SHKENCAT E EDUKIMIT 161

ISIAMIZIMI DHE SHKENCA POLITIKE 170

ISLAMIZIMI, SHKENCA DHE TEKNOLOGJIA 182

 

KAPITULLI 6

ISLAMI DHE E ARDHMJA

ISLAMIZIMI DHE INSTITUCIONET AKADEMIKE 190

E ARDHMJA E NJERËZIMIT 195

ISLAMIZIMI ËSHTË ÇËSHTJE E UMETIT 201

 

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

KRIZA NË MENDJEN  MUSLIMANE

KRIZA NË MENDJEN MUSLIMANE

Autor: Abdul Hamid A. Ebu Suleimani