TREGUESI  PËRGJITHSHËM  I DITURISË  DHE  I BEGATIVE TË SAJ View larger

TREGUESI PËRGJITHSHËM I DITURISË DHE I BEGATIVE TË SAJ

AL-Klu20040

New product

Autori: Ibën Abdul-Berr

More details

2 Items

23,36 €

More info

 

 

TREGUESI

PËRGJITHSHËM

I DITURISË

DHE

I BEGATIVE TË SAJ


Autori: Ibën Abdul-Berr

Titulli: Treguesi i përgjithshëm i diturisë dhe i begative të saj

Pörktheu dhe përshtati në gjuhën shqipe: ArtBooks Redaktor gjuhësor: Ermal Bega

Redaktor fetar: Abdyl Fuga

Kopertina: Dorlir Kraja

Faqe: 517

PËRMBAJTJA

Përmbajtja:

3

PARATHENIE

13

Biografia e Hafidh Ibën Abdul-Berrit

19

Emri, prejardhja dhe llagapi

19

Lindja

19

Rritja dhe ngritja edukative

19

Mësuesit dhe nxënësit

20

Lavdërimet e dijetarëve

20

Besimi

91

Përcaktimi i tij në të drejtën islame

21

Veprat dhe thesari i tij

21

Vdekja

22

Kapitulli i parë

23

KUSH PYETET PER DITURINE DHE E ESHEHE ATE

23

Kapitulli i dytë

25

KËRKIMI I DITURISE ESHTE OBLIGIM

25

Kapitulli i tretë

34

NDARJA E KAPITUJVE LIDHUR ME VLEREN E DITURISE DHE TE BARTESVE TE SAJ 34

Kap itull katërt

FJALET E TE DERGUAIUT TE ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE SELEM: "VEPRAT E NJERIUT NDALEN PAS VDEKJES SE TIJ,

PERVEÇSE NE TRE RASTE" 36

Kapitulli i pestë 38 FJALET E TE DERGUARIT TE ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE SELEM: "KUSH UDHËZON NË TË MIRË, KA SHPERBLIM SIKURSE

AI QE E BEN ATE TE MIRE" 38

Kapitulli i gjashtë EJALET E TE DERGUARIT TE ALLAHUT, SAI,ALLAHU ALEJHI UE

SELEM: "NUK KA XHELOZI PERVEÇSENDAJ DY NJEREZVE!" 39

Kapitulli shtatë 41

FJALE,T E TE DERGUARIT TE ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE

SELEM: "NJEREZIT JANE S I METALI" 41

Kapitulli i tetë 43

FJALET E TE DERGUARIT TË ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE

SELEM: "KUJT IA D 0 ALLAHU TE MIREN, IA MESON FENE" 43

Kapitulli i nëntë 45

VLERA E DITURISE NDAJ IBADETIT 45

Kapitulli i dhjetë 48
FJALET E TE DERGUARIT TEALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE

SELEM: "NIESUESI DHE NXENESI JANE DY ORTAKE" 48

Kapitulli i njëmbëdhjetë 50

VLERA E DIJETAREVE MBI SHEHIDET 50

Kapitulli i dymbëclhjetë 51
PERMENDJA E HADITHIT TE SAFVAN B. ASSALIT LIDHUR ME

VLEREN E DITURISE 51

Kapitulli i trembëdhjetë 53

PERMENDJA E HADITHIT TË EBU DERDASË LIDHUR ME VLEREN

E DITURISE DHE TE ASAJ ME KUPTIM TE NGJASHEM 53

Kapitulli i katërmbëdhjetë 55

DU'AJA E TE DERGUARIT TE ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE

SELENI, PER ATE NJERI QE E DEGJON DITURINE, QE E MBAN NE

MEND DHE QE UA TRANSMETON TE TJEREVE 55

Kapitulli i pesëmbëdhjetë 58
FJALET E TE DERGUARI'? TE ALLAHUT, SALALLAHU ALEJHI UE

SELEM: "KUSH E MESON POPULLIN TIM ME DYZET HADITHE"

Kapitulli i gjashtëmbëdhjetë 59

RRETH VLERES SE DITURISE NE PERGJITHESI 59

Kapitulli i shtatëmbëdhjetë 66

PERMENDJA E MOSPELQIMIT NDAJ PERSHKRIMIT TE DITURISE

DHE RUAJTJES SE SAJ NEP ER LIBRA 66

Kapitulli i tetëmbëdhjetë 74

PERMENDJA E LEJI MIT TE SHKRIMIT (REGJISTRIMIT) TE

DITURISE 74

Kapitulli i nënt,'dhjetëëmbëdhjetë 80

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

TREGUESI  PËRGJITHSHËM  I DITURISË  DHE  I BEGATIVE TË SAJ

TREGUESI PËRGJITHSHËM I DITURISË DHE I BEGATIVE TË SAJ

Autori: Ibën Abdul-Berr