RRËFIMET E KAPTININËS EL-KEHF View larger

RRËFIMET E KAPTININËS EL-KEHF

AL-De110019

New product

Autor: MUMAMMED MUTEVELI ESH-SHARI

More details

This product is no longer in stock

6,54 €

More info

RRËFIMET E KAPTININËS EL-KEHF

Autor: MUMAMMED MUTEVELI ESH-SHARI

 

Për botuesin: Fuad Vila

Përktheu në gjuhën shqipe: Bexhet Jashari

Redaktor fetar: Ali Shaban Tanusha

Redaktor gjuhësor: Agim Avdiu

Kopertina: Dorlir Kraja

Realizimi kompjuterik: Besnik tlamiti

Boton: "Dëshmia"

 

 

 

Përmbajtja:

 1. Transmetimet që kanë të bëjnë me vlerën e kaptinës El-Kehf

 2. Kaptina El-Kehf dhe kuptimi i saj në gjuhën shqipe

 3. NË VEND TË PARATHËNIES

 4. RRËFIMII PARË 42

 5. SIIPELLA 42

 6. Ekziston një përjashtim 45

 7. Ndodhia me Jusufin [alejhisselam] 47

 8. Kush ishin shokët e shpellës? 48

 9. Koha është ndalur 34

 10. Forca e Shpellës 60

 11. Rrezet e diellit nuk e kanë prekur brendinë e

 12. shpellës 64

 13. Mrekullia e tretë në Shpellë 65

 14. RRËFIMII DYTË 73

 15. PRONARI I DY KOPSHTEVE 73

 16. Fuqia e Allahut është mbi të gjitha shkaqet... 76

 17. Shkaqet e shkatërrimit të pasurisë 78

 18. Porosia e tregimit: Pronari i dy kopshteve. 84

 19. Begadtë e kësaj bote dhe të Ahiretit 91

 20. Zmadhimi i dënimit 95

 21. Shkaqet dhe vullneti i Shkaktarit 98

 22. RRËFIMII TRETË 102

 23. MUSA (alejhisselam) DHE NJERIU I MIRË . 102

 24. Njeriu, e mira dhe e keqja 104

 25. Durimi në situata të tilla 107

 26. Dituria sipërfaqësore dhe ajo thelbësore 110

 27. Caktimi dhe urtësia 112

 28. Urtësia e fshehur 115

 29. Ky përcaktim ishte mëshirë për të gjithë 119

 30. Fshehtësitë e universit 126

 31. RRËFIMII KATËRT 129

 32. DHUL-KARNEJNI (alejhisselam) 129

 33. Domosdoshmëria e prejardhjes njerëzore e të dërguarve 132

 34. Kush është Dhul-Karnejni (alejhisselam)?... 135

 35. Ekziston qëllimi! 138

 36. Për çfarë arsye është publikuar ky tregim? ... 141

 37. Mjetet dhe ndodhitë nëpër kohë 144

 38. Patjetër të ekzistojë shpërblimi dhe dëmmi.. 148

 39. Allahu iu jep besimtarëve 150

 40. RRËFIMII PESTË 155

 41. JEXIIUXIIËT DI IE MEXHUXHËT 155

 42. Qytetet ku Dielli nuk perëndon 157

 43. Shërimi i shoqërisë nga sëmundjet 159

 44. Nuk mjafton që vetëm ta ruajmë të dobëtin 160

 45. Muri i Jexhuxhëve dhe Mexhuxhëve 163

 46. I mësoi ta mbronin vetveten 165

 47. Pse Merjemja 175

 48. RRËFIMII GJASIITË 179

 49. ATA TË CILËT PUNOJNË PËR KËTË BOTË 179

 50. HUMBËSIT MË TË MËDI IENJ NË MESIN E NJERËZVE 191

 51. Njeriu dhe toka 197

 52. Ai i cili e ka për qëllim këtë botë 200

 53. PËRFUNDIM 201

 54. Përmbajtja: 202

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

RRËFIMET E KAPTININËS EL-KEHF

RRËFIMET E KAPTININËS EL-KEHF

Autor: MUMAMMED MUTEVELI ESH-SHARI