Burrat rreth Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem - Kolosët e Sahabëve për fëmijë

AL-Nu4415

New product

Autor: Mahmud Tumeh Halebi  Botues: Bekir Halimi

More details

6 Items

27,57 €

More info

Burrat rreth Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem

Kolosët e Sahabëve për fëmijë

Në këtë libër për fëmijë përfshihen 31 Sahabe (shokë) të Pjegamberit sal-lall-llahu

alejhi ue sel-lem. Libri është shkruar në atë mënyrë që ju si prind mund t'ja 

lexoni fëmijëve tuaj dhe të diskutoni me ta rrethë Sahabe të Pjegamberit sal-lall-llahu alejhi ue selem.

P.sh. çdo natë para se fëmijët të bien për të fjetur ju mund t'ja lexoni nga një 

tregim për një Sahabi. Libër shumë interesant për fëmijë por edhe për prindër.

Lexim të këndshëm.

---------------------------------------------------------------------------

Autor: Mahmud Tumeh Halebi

Përktheu nga arabishtja: Sabahudin Fetah,

Kryeredatkor: Rafet zaimi

Redaktor fetar: Enver Azizi

Redaktor gjuhësor: Roald A. Hysa

Botues: Bekir Halimi

Shtëpia Botuese NuN, Shkup 2013

Faqe: 435

 ---------------------------------------------------------------------------

Përmbajtja:

 

 1. Ebu Bekër Sidik (radijAll-llahu anhu)

 2. Omer ibën El-Hattab (radijAll-llahu anhu)

 3. Uthman ibën Affan (radijAll-llahu anhu)

 4. Ali ibën Ebi Talib (radijAll-llahu anhu)

 5. Talha ibën Ubejdilah  (radijAll-llahu anhu)

 6. Zubejr ibën Avami (radijAll-llahu anhu)

 7. Abdurrahman ibën Aufi (radijAll-llahu anhu)

 8. Sad ibën Ebi Vekasi (radijAll-llahu anhu)

 9. Seid ibën Zejdi (radijAll-llahu anhu)

 10. Ubejde ibën Xherrahu (radijAll-llahu anhu)

 11. Abas ibën Abdulmutalibi (radijAll-llahu anhu)

 12. Bilal ibën Rebah (radijAll-llahu anhu)

 13. Musab ibën Umeri (radijAll-llahu anhu)

 14. Selman Farisiu (radijAll-llahu anhu)

 15. Zejd ibën Harithe (radijAll-llahu anhu)

 16. Amar ibën Jasiri (radijAll-llahu anhu)

 17. Ebu Dherr El-Gafari (radijAll-llahu anhu)

 18. Ebu Hurejre (radijAll-llahu anhu)

 19. Ebu Derda (radijAll-llahu anhu)

 20. Usame ibën Zejdi (radijAll-llahu anhu)

 21. Abdullah ibën Omeri (radijAll-llahu anhu)

 22. Abdullah ibën Abasi (radijAll-llahu anhu)

 23. Abdullah ibën Mesudi (radijAll-llahu anhu)

 24. Abdullah ibën Zuberi (radijAll-llahu anhu)

 25. Abdullah ibën Hudhafe Es-Sehmiu (radijAll-llahu anhu)

 26. Amër ibën El-Assi (radijAll-llahu anhu)

 27. Tufejl ibën Amër Ed-Deusiu (radijAll-llahu anhu)

 28. Ebu Musa Eshariu (radijAll-llahu anhu)

 29. Xhafer ibën Ebi Talibi (radijAll-llahu anhu)

 30. Halid ibën Velidi (radijAll-llahu anhu)

 31. Hudhejfe ibën Jemani (radijAll-llahu anhu) 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Burrat rreth Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem - Kolosët e Sahabëve për fëmijë

Burrat rreth Pejgamberit sal-lall-llahu alejhi ue sel-lem - Kolosët e Sahabëve për fëmijë

Autor: Mahmud Tumeh Halebi  Botues: Bekir Halimi