Emra për fëmijën tuaj View larger

Emra për fëmijën tuaj

AL-Si10087

New product

Autor:Grup Autorësh

More details

17 Items

5,61 €

More info


Emra për fëmijën tuaj


Autor: Grup Autorësh

Redaktor Ejub Musa

Përgatiti për shtyp: Bashkim Avdiu

Botues: SIRA
Prishtinë, 2008
 

Faqe: 219


Përmbajtja

Hyrje 5

Detyrimet tona ndaj fëmijëve 9

Kultura e sjelljes para lindjes së fëmijëve 11

Zgjedhja e babait dhe nënës 11

Shëndeti fizik dhe psikik i prindërve 12
Prejardhja e respektuar dhe pjekuria intelektuale e

bashkëshortëve 13
Përmbajtja e rregullave islame gjatë marrëdhënieve

intime 13

Largimi prej kurvërisë (zinasë) 15

Dispozitat me rastin e lindjes së fëmijës 15
T'i këndohet ezani në veshin e djathtë, ndërsa ikameti në

veshin e majtë 15

Tahniku 16

Akika 17

Rruarja e kokës 19

Emërtimi me emër të mirë 20

Emrat e preferuar 20

 1. Emrat që shprehin nënshtrim ndaj Allahut 20

 2. Emrat e të Dërguarëve 21

 3. Emrat e shokëve të Muhamedit a.s. 21

 4. Çfarëdo emri tjetër të mire 21

Emrat e ndaluar (haram) 21

 1. Emrat që i shprehin nënshtrim dikult tjetër përveç

Allahut 21

 1. Emrat që i takoinë vetëm Allahut 22

 2. Emrat që janë ekskluzivisht të kufarëve 22

 3. Emrat e idhujve apo gjërave që janë haram 22

Emrat e papëlqyer 22

Synetimi (rrethprerja) e fëmijës mashkull 23

Të falënderojmë Allahun për fëmijën e lindur 24

 1. Edukimin në sferën e akaidit / besimit 25

 2. Edukimi në sferën e ibadetit 31
  a). Namazi 31
  Kur të fillohet me urdhrin për namaz? 31
  Të mësuarit e fëmijës me namaz 32
  Dënimi për lëshimin e namazit 33
  T'i mësojmë fëmijët me namaz të xhumasë 34
  T'ia bëjmë shprehi fëmijëve faljen e namazit të natës 35
  T'ua bëjmë fëmijëve shprehi namazin istihare 35
  T'ua bëjmë shprehi fëmijëve namazin e Bajramit 35

  b). Agjërimi 36

  c). Haxhi 37

  ç). Zekati 37

  3. Edukata shoqërore 38

  4. Edukimi në sferën e moralit 41

  Edukimi në sferën emocionale dhe sentimentale 44

  Edukimi intelektual 46

  Edukimi trupor 48

  Notimi, gjuajtja dhe kalërimi 49

  Garat sportive mes fëmijëve 50

  Loja e të moshuarve me fëmijët 50

  Loja e fëmijëve me fëmijët tjerë 51

  Edukimi shëndetësor 52

  Përfundim 53

  Emrat që shprehin nënshtrim ndaj Allahut 55

  Emrat e të Dërguarëve 59

  Emra të sahabëve (shokëve besnik) të Muhamedit a.s 61

  Emra shqip meshkujsh 69

  A 69

  B 69

  Ç 69

  D 70

  Dh 70

  E 70

  F 70

  G 71

  H 71

  I 71

  J 71Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Emra për fëmijën tuaj

Emra për fëmijën tuaj

Autor:Grup Autorësh