MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE View larger

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

AL-Klu20048

New product

Autor: Muhamed ibën Ibrahim el-Hamud

More details

This product is no longer in stock

1,87 €

More info

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Autor: Muhamed ibën Ibrahim el-Hamud

Prisbtinë 1431 / 2010

Prishtinë 1431 / 2010

 

Titulli i origjinalit: Neposlusnost roditdjima

Përktheu nga gjuha boshnjake: Sabahudin Fetahu

Redaktura gjuhësore: E. Bakollari

Kopertina: Dorlir Kraja

Realizimi kompjuterik: Besnik Hamiti

Boton: Gami Botime

Për botuesin: Garmend Terziqi

Shtypi: Mozaiku

 

PERMBAJTJA

  1. FJALA HYRËSE 5

  2. DEFINICIONI DHE GJYKIMII MOSRESPEKTIMIT 6

  3. FORMAT E MOSRESPEKTIMIT 11

  4. SHKAQET E MOSRESPEKTIMIT 20

  5. MËNYRA E SHMANGIES NGA MOSRESPEKTIMI 24

  6. SI DUHET TË SILLEMI NDAJ PRINDËRVE? 25

  7. SI DUHET TË SILLEMI ME PRINDËRIT? 26

  8. BAMIRËSITË TË CILAT DUHET TU BËHEN PRINDËRVE 34

  9. DISA NGJARJE PËR MIRËSINË DHE DËGJUESHMËRINË. 40

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

MOSRESPEKTIMI I PRINDËRVE

Autor: Muhamed ibën Ibrahim el-Hamud