Përmbledhje e fikhut View larger

Përmbledhje e fikhut

AL-Nu4417

New product

Libri që keni në duar është një përmbledhje e rregullave të fesë i mbështetur në argumente nga Kurani Fisnik dhe hadithet e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, duke shprehur mendimin më të saktë, sipas autorit.

More details

This product is no longer in stock

24,30 €

More info

Përmbledhje e fikhut 

Fikhu i mbështeur në argumentet e Kuranit dhe Hadithit.AUTOR:                                                              Abdul-Adhim Bedevi

PËRKTHYES:                                                     Grup përkthyesish

REDAKTOR:                                                      Redaksia pranë Shtëpisë botuese NuN

REDAKTOR GJUHËSOR:                                  Roald Hysa

REDAKTOR TEKNIK & BALLINA:                  Suhejb Xhemaili

BOTON:                                                              Shtëpia botuese NuN

PERMBAJTJA

PARATHENIE E BOTIMIT NE SHQIP ....................................................... 5

PARATHENIE E BOTIMIT TE DYTE .......................................................... 7

PARATHENIE ............................................................................................ 11

FJALA E SHEJH SAFVET SHAFADIFI ..................................................... 15

HYRJE ........................................................................................................ 19

KAPTINA E PASTERTISE .......................................................................... 27

UJERAT ...................................................................................................... 29

PAPASTERTITE (NDYRESIRAT) .............................................................. 30

1. Urina e njeriut dhe bajga e tij ................................................................ 30

2. Lengu, i cili del para spermes ?medhij? dhe lengu, i cili del pas urines ?vedijj? 30

3. Bajga e kafsheve, te cilave nuk iu hahet mishi .................................... 31

4. Gjaku i menstruacionit ............................................................................. 31

5. Jarget e qenit .............................................................................................. 32

6. Ngordhesira .............................................................................................. 32

SI PASTROHEN NDYRESIRAT ................................................................ 33

1. Pastrimi i lekures se cofetines................................................................. 33

2. Pastrimi i enes ne te cilen ha apo pi qeni .............................................. 33

3. Pastrimi i rrobave

ne te cilat gjendet gjak menstruacioni...................................................... 34

4. Pastrimi i pjeses se poshtme

?pjesa e cila e prek token? te rrobave te grave ......................................... 34

5. Pastrimi i rrobave nga urina

e femijes se gjirit ?gjithithes? ....................................................................... 35

6. Pastrimi i rrobave nga medhijju .............................................................. 35

7. Pastrimi i anes se poshtme te kepuceve .................................................. 35

8. Pastrimi i tokes........................................................................................... 35

576

SUNETET E FITRES .................................................................................. 37

SUNETIMI ................................................................................................. 38

LESHIMI I MJEKRES ................................................................................ 39

MISVAKU .................................................................................................. 40

ESHTE E URREJTUR SHKULJA

E QIMEVE TE THINJURA ........................................................................ 41

RREGULLAT E NEVOJTORES .................................................................. 42

KAPTINA MBI ENET ................................................................................ 46

PASTRIMI PER NAMAZ ........................................................................... 47

ABDESI ...................................................................................................... 48

Forma e abdesit .............................................................................................. 48

Kushtet e vertetesise se abdesit .................................................................. 48

Farzet e abdesit.............................................................................................. 49

Sunetet e abdesit ........................................................................................... 51

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Përmbledhje e fikhut

Përmbledhje e fikhut

Libri që keni në duar është një përmbledhje e rregullave të fesë i mbështetur në argumente nga Kurani Fisnik dhe hadithet e Pejgamberit, sal-lallahu alejhi ve sel-lem, duke shprehur mendimin më të saktë, sipas autorit.