Divorci  dhe probleme të tjera të martesës View larger

Divorci dhe probleme të tjera të martesës

AL-Nek40006

New product

Përmbledhja dhe renditja: EBU MALIK MUHAMED IBN HAMID

More details

1 Item

Warning: Last items in stock!

4,21 €

More info

Divorci

dhe probleme të tjera të martesës

  

Nga dijetarët e nderuar:

IBN TEJMIJE
MUHAIVIED IBN IBRAHIM
ABDURRAHMAN ES SEADIJ
ABDULLAH IBN HUMEJD
ABDULAZIZ IBN BAZ
MUHAMED IBN UTHEJMIN
ABDULLAH IBN XHIBRIN
SALIH IBN FEUZAN
ABDULLAH IBN MUNIË
  

Përmbledhja dhe renditja:
EBU MALIK MUHAMED IBN HAMID

Shtëpia botuese "Nektari"

Divorci dhe probleme te tjera të marteses - Grup autorësh

Përktheu: Arjan Ahmesula

Redaktor: Ilir Haxhiaj

Ballina: Gentian AsIlani

Paragitja grafike: Kleida Maluka

Përgatiti për botim: Fabian Shaba

Boton: Shtëpia botuese Nektari, shkurt 2005, Tiranë

PËRMBAJTJA

RREGULLAT E DIVORCIT

Perpjekje për pajtim para divorcit ...13
Kur konsiderohet divorc dhe urtekia e tij...14
Kur lejohet divorci...16

Shkaqet e divorcit...17

Kur gruaja nuk njoftohet...18

Të përdorekh pasurinë e burrit që të ka ndarë tri herë ...18
Divorci me shkrim...20

Betimi për shkurorëzim, por pa këtë qëllim...20
U betua se do ta ndante, perpara aktit të martesës...21
Qëllimi i betimit per divorc...23

Giykimi për atë që betohet për divorc, duke mos e patur pe'r Betimipër divorc...25

U betua se do ta ndante gruan, por shkeli betimin...26
Është divorc apo betim?...27

Shkurorëzimi i llojit "Tri herë me një shprehje të vetme"...28
E divorcoi bashkëshorten tri here., por ndodhen në një shtet të largët...32
Rastet e divorcit gjatë zemërimit...33
Divorci i gruas me rnenstruacione...34
Divorci i gruas shtatzene....35

Rikthimi i gruas...36

Lidhi akt martese por e divorcoi pa kontaktuar seksualisht...37

A e zgjidh kuroren sharja e fesë?...38 Bashkëshorti pi

Të kerkosh divorc nga përdoruesi i droges...41
Bashkëshorti falet vetëm brenda në shtepi...41
Nëse burri sëmuret mendërisht...42
 

Nëse gruaja martohet duke.e ditur gjendjen e vështirë ekonomike të bashkekhortit...43
Kur gruaja lë namazin dhe shkel nderin...44
Steriliteti i burrit ...44

Ndan gruan pa kryer marredhënie intime me të dhe tani kërkon ta rikthejë...45
Ndarja dhe deklarata e saj...45
Kur burri vuan nga ndonjë seMundje kronike...46
Mallkimi i bashkëshortes dhe fémzjëve...46
A divorcohet bashkekhortja e atij që bën kurvëri ?...48
Grdaja akuzon bashkëshoriin...49
Ajo kërkon divorcin, sepse ai u martua .me grua të dytë...50
Kur bashkëshorti ndodhet në emigracion për një kohë të gjatë...51
Kërkimi i divorcit në rast nevoje...52
Nuk e dua dhe dëfhiroj të më clivorcojë...53
Nzjeti i divorcit dhe autorizimi për veprim...53
Mbasi divorci ndodh tri herë...54
A behet divorc me shprehje të tërthorta...55
E divorcoi bashkeshorten pa e clitur ...56
Se ajo ishte shtatzënë...56

Martesa me kontratë..57

Qëndrinzi i gruas së ndarë përfundimisht në shtepinë g ish-bashkëshortit...58

Sa herë divorcohet?...58l

NDARJE ME SHPAGIM (HULU)
Shpagimi me më tepër sesa ka marrë si mehër...64
Burri ndan gruan kundrejt një shpagind, por
.me" vonë de:fhiron ta rimarre....64
Hului i të miturës dhe i të sëmurës mendore...65
Hulu me pasurinë evajzës apo djalit të mitur...66
Ajo ra dakord me
,bashke:shortin që ai ta linte,
Pa miratimin e prindërve...
66
Shpenzimet për gruan shtatzenë dhe dëmshpërblimi z" huluit?...67
Divorci zne kusht që të be:fh shpenzimet e shtatzënisë...67

AFATI I PRITJES (EL-IDDE) DHE ZIJA E VDEKJES

Gjykimet lidhur me gruan, së cilës i ka vdekur
bashkëshorti dhe detyrimet e saj pas kësaj... 71
Shtyrja e kohëpritjes dhe zisë së vdekjes...71
Gjykimi per gruan e divorcuar në mënyrë të revokueshme...72
Martesa para se gruaja të sigurohet për përfundimin e kohritjes...73

Qëndrimi me bashkëshortin gjatë afatit të pritjes...74

Kohëpritja dhe qëndrimi i detyruar veçmas me bashkëshortin e saj...75

Nëse vdes bashkëshorti i gruas që ndodhet për kohëpritje, a e trashëgon atë?...75

Ajo duhet të plote.sojë kohëpritjen e vdekjes edhe nëse nuk ka kryer marrëdhënie intime me bashkëshortin a e kanë për detyrë trashegimtarët ...76
T'i sigurojnë banesën gruas së cilës i vdes i shoqi, për të kryer idden aty?...77
A duhet të presë kohën e pastrimit gruaja e Moshuar dhe vajza e mitur?...78

Nëse foshnja vdes gjatë shtatzënisë...79

Nëse divorcon gruan shtatzërzë...80

Afati i pritjes per gruan me menstruacione...80
Afati i pritjes për gruan që e divorcohet ndërkohë që i shoqi ka vite larg saj...81
Kur fillon afati i pritjes për gruan e divorcuar?...81

Afati i pritjes dhe vonesa e menstruacioneve...82

U distancua para divorcit. Sillogaritet afati i pritjes?...82

Kuptimi i termit "perioda"...83

Ku duhet të qëndrojë gruaja...84

A duhet të presë pas divorcit gruaja që ka qëndruar gjatë larg bashkëshortit?...85

Mbajtja e zisë në rastin e martesër s ë parregullt...86

Gjykimi për mbajtjen e zisë dhe afatin e pritjes...86

Përdorimi i sapunit aromatik gjatë zisë së vdekjes..88

Rrobat e- zeza gjatë mbajtjes së zisë...88

Të dalesh prej shtëpisë...89

Ajo nuk duhet të udhëtojë për të kryer haxhin...90
Dalja e gruas për mësimclhënie apo kurim...90
Pjesëmarrja në provim...91

Shtesa në afatin e pritjes apo të zisë...91

Mbulimi i fytyrës prej hënës...92

Dalja nga shtëpia e gruas në zi...92

Të flasësh 12ë telefin gjatë kohës së zisë...93

 

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Divorci  dhe probleme të tjera të martesës

Divorci dhe probleme të tjera të martesës

Përmbledhja dhe renditja: EBU MALIK MUHAMED IBN HAMID