Kompleti prej 5 librave për gra. (format xhepi) View larger

Kompleti prej 5 librave për gra. (format xhepi)

AL-Nek40011

New product

Kolanë me libra xhepi

More details

This product is no longer in stock

12,62 €

More info

Kolanë me libra xhepi
Kompleti prej 5 librave me një çmim.

Autor: Dr. Sana ABID
Përkthyes: Alfin Shehu dhe Deshir SHESHI
Redaktor gjuhesor: Tolanda LILA
Redaktor fetar: llir CURRI
Korrektor: Raro SADUSHI
Design & layout: Ermelinda (Agalliu) KURTI
ISBN: 978-9928-4174-3-5
Botues: Shoqata Kurlurore Gruaja,
Tiranë, 2013


Libri nr. 1:
PROFETËT 

PËRMBAJTJA
1. Profetët 4
2. Nuhu (a.s.) 11
3. Ibrahimi (a.s.) 17
4. Musai (a.s.) 28
5. Isai (a.s.) 35
6. Daudi (a.s.) 42
7. Sulejmani (a.s.) 50
8. Jusufi (a.s.) 63
9. Eljesa (a.s.) 73
10. Jusha i biri i Nunit (a.s.) 74
11. Iljas (a.s.) 75
12. Zekerija (a.s.) 76
13. Jahja (a.s.) 78
14. Jakubi (a.s.) 82
15. Muhamedi (a.s.) 87


Libri nr. 2:
Amaneti - Njeriu e mbarti Atë


PËRMBAJTJA
1. Parathënia 3
2. Amaneti në Kuranin fisnik 6
3. Njeriu e mbartë atë 3
4. Mbartja e amanetit 26
5. Kuptimi i amanetit 29
6. Vlera e ruajtjes së amanetit në
7. Kuranin fisnik 31
8. Amaneti i fesë dhe i ftesës në të 33
9. Amaneti i shqisave 48
10. Amaneti i fjalës 62
11. Amaneti i sekreteve 70
12. Amaneti i sendeve 79
13. Amaneti i pasurisë 87
14. Amaneti i punës 94
15. Amaneti i diturisë 102
16. Amaneti në martesë 111
17. Amaneti në edukimin e fëmijëve... .123
18. Amaneti i konsultimit 134
19. Tradhtia 145
20. Përfundimi 154

 

Libri nr. 3:
SILLUNI MIRË ME GRATË

1. Përgjegjësia ndaj grave është një e
2. drejtë e tyre 66
3. Ndarja (divorci) ka edukatën e
4. vet 69
5. Tallja tek gratë 79
6. Urdhri për kujdestari dhe mirëmb
7. ajtje 84
8. Nderimi i vajzës 86
9. Nëna jote 88
10. Butësia 90
11. Vlerësimi i grave 92
12. Dashuria bamirësia 93
13. Konsiderata e ndjenjave 95
14. Konsultimi me gruan 96
15. Nderimi dhe mirëkuptimi 98
16. Dashuria dhe mëshira 100
17. Shpërblimi për gratë 103
18. Dituria dhe punësimi 106
19. Përmbyllje 108

Libri nr. 4:
BËHU FALENDERUES NDAJ MEJE DHE
NDAJ PRINDËRVE TË TU!

PASQYRA E LËNDËS
Parathënie
1. Dy prindërit e mi nuk më kanë edukuar mirë dhe më kanë lënë pas dore, kështu që, a duhet unë t'i trajtoj mirë ata?
2. Nëna dhe babai im më urdhërojnë që t'i thyejë urdhrat e Allahut, a duhet t'i bindem, apo t'i braktisë ata?
3. Sinqerisht, unë ndiej se nëna dhe babai im kanë mendime të epokës së gurit dhe rrjedhimisht nuk mund ta pranoj mentalitetin e tyre të prapambetur, kështu që, a duhet ta durojë mentalitetin e tyre?.
4. Prindërit e mi janë tipa të vështirë. Unë ndihem i nënvlerësuar, edhe pse bashkëpunoj me ta. A është urrejtja ime gjatë një debati me ta, gjynah? A marr unë gjynah për këtë?
5. Dua të di se cilët janë kufijtë e ndërhyrjes së prindërve në jetën dhe vendimet e mia?
6. Unë nuk u kam kërkuar prindërve që të më sillnin në jetë, por ishte dëshira e tyre që unë linda
7. Unë e kryej obligimin që kam ndaj prindërve, u shërbej dhe u bindem atyre. A është e mjaftueshme kjo gjë?
8. Gjithmonë prindërit e mi i refuzojnë shokët e mi dhe ndikojnë në marrëdhëniet e mia me ta. A është kjo një e drejtë e tyre?
9. Prindërit kanë treguar një kujdes të tepruar ndaj meje saqë unë nuk mund të marr asnjë lloj vendimi pa ndihmën e tyre. Cila është zgjidhja për këtë?
10. Kush meriton më shumë përkujdesjen dhe respektin, nëna apo babai?
11. Çfarëdo gjëje që kam vepruar, ndiej se nuk ka pasur dobi. A është më mirë t'i braktis ata?
12. Unë e ndiej se kam dashuri për prindërit dhe dua të futem në Xhenet në sajë të kënaqësisë së tyre. Si t'i respektoj ata? 73
13. Kjo botë pa prindërit e mi më duket e zymtë, e errët pa shije, ndiej një mall të madh dhe do të dëshiroja t'i shikoja ata të dy. Si t'i mbaj lidhjet me ta? 80

Libri nr. 5:
PËRGJEGJESIA DHE KUJDESI

Përmbajtja
Parathënie 3
Përgjegjësia në Kuranin famëlartë 8
Të gjithë jeni përgjegjës ndaj atyre që keni nën kujdes 24
Përgjegjësia jonë fillon që në momentin e zgjedhjes 27
Përgjegjësia për mbrojtjen e fëmijëve që nga momenti i kontaktit (intim) të prindërve 29
Përgjegjësia gjatë shtatzanisë dhe ardhjes së fëmijës në këtë jetë 32
Përgjegjësia jonë kur na lindin vajza 36

Detyrimet nga lindja deri në ditën e shtatë 40
Detyrimet nga dita e shtatë e deri në moshën dyjeçare 45
Detyrimet pas dy viteve 49
Detyrimi ynë ndaj tyre kur arrijnë moshën shtatë vjeçare 54
Detyrimet ndaj fëmijëve deri në moshën dhjetë vjeçare 58
Detyrimet, derisa të arrijë fëmija moshën e pjekurisë 62
Detyrimet që nga mosha e pjekurisë e më pas 66
Përfundim 73

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Kompleti prej 5 librave për gra. (format xhepi)

Kompleti prej 5 librave për gra. (format xhepi)

Kolanë me libra xhepi