FALUNI  ASHTU SIÇ MË  KENI PARË MUA DUKE  U FALUR View larger

FALUNI ASHTU SIÇ MË KENI PARË MUA DUKE U FALUR

AL-Ess14012

New product

Autori: UNEJS MURATI, SABAHUDIN SELIMI

More details

18 Items

5,61 €

More info

FALUNI

ASHTU SIÇ MË KENI

PARË MUA DUKE U FALURAutori: UNEJS MURATI, SABAHUDIN SELIMI

Titulli i librit:Faluni ashtu siç më keni parë mua duke u falur

Përgatitur nga:Unejs MURATI, Sabahudin SELIMI

Redaktoi:Arijan KOÇI

Përgatitja kompjuterike:Avni G. GASHI

Kopertina: Avni G. GASHI

Botoi:ESSEBIL

Botimi i parë:Shkurt 2011

Faqe: 156

PËRMBAJTJA

 

PARATHËNIE

3

PASTËRTIA

8

Lloji i parë

8

Uji i pastër

8

Lloji i dytë

10

Lloji i tretë

10

Uji i papastër

10

PAPASTËRTIA

11

E para: Urina dhe nevoja e madhe

11

E dyta: Gjaku i menstruacioneve

11

E treta: El vedij

12

E katerta: El medhij

12

VLERA E ABDESTIT

13

Abdesti, kusht nga kushtet e namazit

14

Kushtet e abdestit

15

Sunetet e abdestit

20

Gjërat për të cilat është obligim të kihet abdest

23

Gjërat për të cilat pëlqehet te merret abdest

23

Gjërat që prishin abdestin

26

Gjërat për të cilat pretendohet se prishet abdesti

28

Çështje rreth abdestit

30

Lutjet pas abdestit

32

Mes'hi dhe dispozitat e tij

33

E para: Mes'hi mbi meste

33

 

 

 

 

 

 

E dyta: Mes'hi mbi çorape 33

Pjesa ku jepet mes'h 34

Kohëzgjatja e mesteve dhe fillimi i tyre 34

Gusli 35

Gjërat që obligojnë guslin 35

Gusli i pëlqyer 37

Kushtet e larjes 38

Veprat që i ndalohen personit të papastër 39

Tejemumi 40

Forma e tejemumit 40

Gjërat që e prishin tejemumin 40

Ezani 41

Mirësitë e tij 41

Obligueshmëria e thirrjes së ezanit 41

Forma e ezanit 42

Ikameti 43

Çfarë thotë ai qe e dëgjon ezanin 43

Pritja mes ezanit dhe ikametit 45

Ezani tek femrat 45

Bidatet në ezan 45

Kushtet e namazit 45

OBLIGIMET E NAMAZIT DHE SUNETET E TIJ 49

Nijeti (qëllimi) 49

A duhet të shqiptohet nijeti me gojë? 50

Tekbiri fillestar 51

Ngritja e duarve 51

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

FALUNI  ASHTU SIÇ MË  KENI PARË MUA DUKE  U FALUR

FALUNI ASHTU SIÇ MË KENI PARË MUA DUKE U FALUR

Autori: UNEJS MURATI, SABAHUDIN SELIMI