MARRËDHËNIET  NDËRKOMBËTARE  NË ISLAM View larger

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE NË ISLAM

AL-Fu10045

New product

Autor: Muhammed Ebu ZEHRA

More details

9 Items

9,81 €

More info

Muhammed Ebu ZEHRA


MARRËDHËNIET

NDËRKOMBËTARE

NË ISLAM

 

Furkan
2013Autor:
Muhammed Ebu ZEHRA

Përkthyes:
Mervan JAKUPI

Laktor:
Namir LAPARDHAJA

Korrektor: Agim ABAZI

Faqosja: Furkan ISM

Kopertina:

Jusuf SALIU

Botues:

Furkan

Faqe: 231


Përmbajtja:

Biografia e Muhammed Ebu Zehras 7

Parathënie 10

Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam 18

Solidariteti shoqëror në Islam 20

Hyrje në shkencën e jurisprudencës islame 21

Martesa dhe shkurorëzimi në Islam 22

Dispozitat islame mbi statusin e fëmijëve 23

Trashëgimia dhe testamenti në Islam 23

PJESA E PARË

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE NË ISLAM 25

Hyrje 27

1. Parimet themelore mbi të cilat sendërtohen marrëdhëniet

ndërnjerëzore 29

1.1. Dinjiteti njerëzor 29

1.2. Uniteti i gjinisë njerëzore 31

1.3. Bashkëpunimi mbarënjerëzor 37

1.4. Toleranca 40

1.5. Liria 44

1.5.1. Liria e besimit 45

1.5.2. Liria për të vendosur 50

1.6. Normat morale 53

1.7. Drejtësia 56

    1. Reciprociteti 59

1.9. Përmbushja e premtimit të dhënë (respektim i

marrëveshjeve) 66

    1. Miqësia dhe ndalimi nga aktet e dhunshme

1.10.1.Përkrahja e të shtypurve 73

1.10.2.Ndalimi nga shkatërrimi 74

PJESA E DYTË

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTAR NË KOHË PAQEJE 81
1. Parimi themelor mbi të cilin sendërtohen marrëdhëniet

ndërkombëtare është paqja 83

2. Dar el-islam, dar el-harb dhe dar el and 96

2.1. Dár el-islam 96

2.2. Dar el-harb 96

2.3. Dár el-ahd 100

Sovraniteti 104

3.1. Muslimani, subjekt nën juridiksionin islam 109

3.2. Pozita e jomuslimanëve nën sovranitetin e shtetit islam 112 3.2.1. Statusi 'populli i mbrojtur (ehlu-dhimmeh) nuk

detyron integrimin e tyre në shoqërinë muslimane 125

Pozita juridike e qytetarit të shtetit armik (harbijj), të cilit i është dhënë leja për qëndrim të përkohshëm në shtetin islam që i garanton atij sigurinë personale dhe sigurinë e pasurisë (muste'men) 127

3.2.3. Shtrirja e ligjit islam mbi personin që mban

statusin muste'men 131

3.2.4. Përfaqësuesit diplomatik 134

3.2.5. Trashëgimia e muste'menit 138

4. Konventat dhe marrëveshjet për paqe 140

4.1. Respektimi i marrëveshjeve 151

4.2. Marrëveshjet e përkohshme dhe ato të përhershme 153

4.3. Marrëveshja për mbrojtje dhe kontrata 155

5. Neutraliteti 158

PëfundimiReviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

MARRËDHËNIET  NDËRKOMBËTARE  NË ISLAM

MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE NË ISLAM

Autor: Muhammed Ebu ZEHRA