ISLAMI  NË QENDËR TË VËMENDJES View larger

ISLAMI NË QENDËR TË VËMENDJES

AL-De110016

New product

Autori: Dr. Zakir Naik

More details

1 Item

Warning: Last items in stock!

23,36 €

More info

Dr. Zakir Naik

ISLAMI

NË QENDËR TË VËMENDJES

Autori: Dr. Zakir Naik

Për Botuesin: Fuad Vila

Përktheu në gjuhën shqipe: Agim Avdiu

Krahasoi me origjinalin dhe redaktura fetare: Ali Shabani Tanusha

Redaktor gjuhësor: Bislim Berisha

Kopertina: Suhejb Xhemaili

Boton:"Dëshmia"

Faqe: 466

 

Përmbajtja: 

Muhamedi salallahu alejhi ue selem nuk është themelues i islamit....3

Bisedë me ateistin

7

Askush përveç Allahut nuk meriton që të adhurohet

14

Namazi - programimi i mendjes

15

Zekati - pastrim i pasurisë

19

Agjërimi - kontroll i mendjes dhe trupit

20

Haxhi - vëllazëri universale

21

Pesë shtyllat e islamit nuk janë i gjithë islami

23

Nuk ka dhunë në fe

25

PYETJE DHE PËRGJIGJE

29

Liria e shprehjes në islam

29

Sunitët dhe shiitët

34

Myslimanët e mirë e të këqij

35

Dallimi në mes islamit dhe hinduizmit

39

Mospërputhje nëpër Shpalljet e Zotit?

42

Diskriminimi në Arabinë Saudite

48

A ekzistojnë njerëz të shenjtë

49

Teoria e gjeocentrizmit

50

Feja dhe politika

53

Ivlartesa me shumë gra dhe planifikimi i familjes

53

Martesat e përziera

57

Nënçmimi i jomyslimanëve

58

Gratë në Afganistan

58

Allahu a është mëshirues apo hakmarrës.

60

Të drejtat e gruas në islam

61

Toleranca në Kashmir

62

Fati

62

Shënimi i ditëlindjes së Muhamedit salallahu alejhi ve selem

64

NAMAZI - PROGRAMI I DREJTËSISË

66

Dimensioni mjekësor i namazit

78

Trajtimi psikofizik

78

Falet - ndërsa gënjen dhe vjedh

80

PYETJE DHE PERGJIGJE

84

Përse duhet të lexojmë në arabisht?

84

Namazi dhe gjimnastika

85

 

 

 A ka nevojë Allahu për namazin tonë

86

Namazi në vendin e punës

88

Mos ua ndaloni grave që të falen në xhami

89

Ngritja e duarve në namaz

91

Kur është përcaktuar namazi për të parën herë

91

Allahu e di, ndërsa ju nuk e dini

92

A është patjetër që hytba të thuhet në gjuhën arabe

94

A mund t'i falim vetëm tre namaze në ditë

95

Thirrja më e mirë

96

Sa mënyra ekzistojnë për faljen e namazit

97

Kuptimi i shkurtesave të Kur'anit

98

A duhet patjetër të falemi në këtë mënyrë

100

Bonus sevapet

101

A duhet të bartim kapelë gjatë namazit

103

Namazi i jomyslimanit

103

Namazi në shtëpinë e jomyslimanit

104

Cilat rroba janë më të mira

104

Lutjet në religjionet tjera

105

Krah për krahu

106

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

ISLAMI  NË QENDËR TË VËMENDJES

ISLAMI NË QENDËR TË VËMENDJES

Autori: Dr. Zakir Naik