Virtytet e të Dërguarit View larger

Virtytet e të Dërguarit

AL-Nun4513

New product

Shpresoj se ky libër do të bëhet udhëzues për muslimanët që ti njohin virtytet e larta të Pejngamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] si dhe do ti motivon që ta ndjekin rrugën e tij, duke e zbukuruar veten me moralin e Tij Nasiruddin Albani

More details

1 Item

4,67 €

More info

Virytet e të Dërguarit të allahut, salallahu alejhi ue selem

Autor:

Imam Tirmidhi

Titulli i librit:

Virytet e të Dërguarit të allahut, salallahu alejhi ue selem

Përktheu:

Agim Abani dhe Talh aKurtishi

Redaktor:

Rafet Zaimi

Botues:

Bekir Halimi

Vlerësimi i haditheve:

Nasiruddin Albani, në librin: Muhtesarush - Shemail El Muhammedijje

Faqe:

162

Formati:

B5

ISBN:

978-608-409-18-9

 

NUN 2011

 

Parathënia:

Shpresoj se ky libër do të bëhet udhëzues për muslimanët që ti njohin virtytet e larta të Pejngamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] si dhe do ti motivon që ta ndjekin rrugën e tij, duke e zbukuruar veten me moralin e Tij

Nasiruddin Albani

 

  Ky libër është i veçuar në lëminë ë tij, dallohet për nga përfshirja e plotë të haditheve që flasin për këtë temë dhe nga rradhitja e tyre. Askush nuk ka përpiluar libër të njëjtë ose ngjajshëm. Gjatë përpilimit autori ndjek një metodë të jashtëzakonshme duke e zbukuruar me hadithe në mënyrë artistike ashtu që ky libër kosiderohet prej dhuntive hyjnore.

 

Ky libër u përhap në lindje dhe në perëndim..

 Abdur-reuf El Munavi

 

Përmbajtja:

 

·         Si dukej i dërguari

·         Vula e Pejgamberisë

·         Flokët e të Dërguarit

·         ...

·         Unaza e të dërguarit

·         I Dërguari, unazën e mbant në dorën e djathtë

·         Shpata

·         Muroja

·         Helmeta

·         Sarëku

·         Izari

·         ...

·         Ushqimi dhe mëlemsat

Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

Virtytet e të Dërguarit

Virtytet e të Dërguarit

Shpresoj se ky libër do të bëhet udhëzues për muslimanët që ti njohin virtytet e larta të Pejngamberit [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] si dhe do ti motivon që ta ndjekin rrugën e tij, duke e zbukuruar veten me moralin e Tij Nasiruddin Albani