MUHAMMEDI ALEJHIS-SELAM Pishtari ndriçues View larger

MUHAMMEDI ALEJHIS-SELAM Pishtari ndriçues

AL-Fu10024

New product

Autor: Mr. Bashkim ALIU

More details

This product is no longer in stock

14,95 €

More info

Mr. Bashkim ALIU

MUHAMMEDI

ALEJHIS-SELAM

Pishtari

ndriçues

 

 

qasje biografisë së Pejgamberit s.a.v.s. dhe porosive të saja

Autor: Mr. Bashkim ALIU

Recenzent:
Nuredin AHMEDI

Lektor:
Mr. Elez ISMAILI

Korrektor:
Hamdi ILJAZI

Përgatitja kompjuterike:
Jusuf SALIU


PËRMBAJTJA

PARATHËNIE

HYRJE

 1. Studimi dhe rëndësia e biografisë pejgamberike

 2. Shkrimi dhe burimet e biografisë së Pejgamberit

B-1. Shkrimi i biografisë së Pejgamberit

B. 2. Burimet e biografisë së Pejgamberit alejhis-selam

PJESA E PARE

 

PERIUDHA E PARE KAPTINA I

I - ARABIA DHE ARABËT 19

1. ARABIA 19

 1. Pozita gjeografike 19

 1. Krahinat e Arabisë 20

Hixhazi 20

Jemeni 21

Tihame 21

Nexhdi 21

Arudi 21

2. ARABËT 22

Ndarja e arabëve 22

Jeta e arabëve 23

- MEKA - BOSHTI I HISTORISË 39

 1. Karakteristikat e saj 39

 2. Banimi i Mekes 42

 3. Historia e krerëve të Mekes 49

 4. Gjyshi dhe babai i tzj - Icarakteristika të Mekes 51

- PËRRETH ARABISË 57

A. Aspekte nga jeta e fqinjëve të arabëve 57

IV - PARALAJMËRIMET PËR PEJGAMBERIN ALEJHIS-SELAM 61

 1. Paralajmërimet në librat e shenjtë 61

 2. Paralajmërimet në religjionet e tjera 65

 3. Nevoja e njerëzve për pejgamber 66

NË THJERRZËN E POROSIVE 68

KAPTINA

- PARA SHPALLJES - 72

1. LINDJA 72

Ngjarja e elefantëve 79

2. GJIDHËNIA 83

3. UDHËTIMI I MUHAMMEDIT ALEJHIS-SELAM

PËR NË JETHRIB DHE VDEKJA E NËNËS SË TIJ 89

4. NËN MBIKQYRJEN E ABDULMUTALIBIT 90

5. NËN PËRKUJDESJEN E EBU TALIBIT 91

 1. Udhëtimi në Sham 93

 2. Lufta kundër skandalistëve dhe shoqëria për mbrojtjen e të shtypurve 98

 1. PEJGAMBERI NË RINI 101

 1. Në tregti 101

 2. Martesa e Muhammedit alejhis-selam 104

 3. Meremetimi i Ka'bes 110

 4. Pejgamberi alejhis-selam para shpalljes 112

NË THJERRZËN E POROSIVE 115

KAPTINA III

SHPALLJA 121

1. FILLIMI I SHPALLJES 121

2. MËNYRAT E VAHJIT (FRYMËZIMIT) 128

 1. Inspirimi 128

 2. Pas perdes 130

 3. Dërgimi i melekut 130

3. PERIUDHAT E THIRRJES ISLAME 132

 1. Thirrja fshehurazi 133

 2. Thirrja haptazi 138

 3. Pengimi i thirrjes dhe mundimi i muslimanëve 147

NË THJERRZËN E POROSIVE 160

4. EMIGRIMI I PARË PËR NË ABISINI 165

5. EMIGRIMI I DYTË PËR NË ABISINI 170

 1. Islami i hazreti hamzës 174

 2. Islami i Hazreti Omerit 176

6. BOJKOTIMI I MUSLIMANËVE 178

7. VITI I DËSHPËRIMIT 181

8. SHKUARJA NË TAIF 184

9. ISRAJA DHE MIRAXHI 187

10. THIRRJA E FISEVE NË ISLAM 195

 1. Besëlidhja e parë në Akabe 198

 2. Besëlidhja e dytë në Akabe 200

11. SHPËRNGULJA PËR NË MEDINE 201

NË THJERRZËN E POROSIVE 213

PERIUDHA E DYTE

KAPTINA I

- FORMIMI I SHTETIT - 223

THEMELIMI I BASHKËSISË MUSLIMANE 223

1. MEDINEJA 223

 1. Banorët 227

 2. Marrëdhëniet e brendshme 229

 3. Rregullimi politiko-administrativ 229

2. ARDHJA E PEJGAMBERIT 231

 1. Ndërtimi xhamisë 232

 2. Vëllazërimi 233

 3. Traktati 236

NË THJERRZËN E POROSIVE 244

KAPTINA

- LUFTERAT - 248

HYRJE MBI XHIHADIN 248

1. LUFTA E MADHE E BEDRIT 251

A. Pas Bedrit 267

Fisi Beni Kajnuka 267 Reviews

No customer reviews for the moment.

Write a review

MUHAMMEDI ALEJHIS-SELAM Pishtari ndriçues

MUHAMMEDI ALEJHIS-SELAM Pishtari ndriçues

Autor: Mr. Bashkim ALIU